Доставки - 522177-2019

 • 522177-2019: България-София: Фармацевтични продукти
  Дата на публикуване:05/11/2019
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 240196-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:25/05/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 245918-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:27/05/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 281470-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:17/06/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 329151-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:14/07/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 329169-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:14/07/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 329170-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:14/07/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
  • 356906-2020: България-София: Фармацевтични продукти
   Дата на публикуване:29/07/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД