Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 522295-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Den Helder: Reproduction equipment

2021/S 201-522295

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Den Helder
National registration number: 391946993
Postal address: Verkeerstorenweg 3
Town: Den Helder
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1786PN
Country: Netherlands
Contact person: Petra Krudde
E-mail: p.krudde@denhelder.nl
Telephone: +31 223671200
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ac3519a576c0f60b0cf1891fc0a7d39c
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Via TenderNed
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ac3519a576c0f60b0cf1891fc0a7d39c
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Via TenderNed
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leveren, servicen en onderhouden multifunctionals en repromachine

Reference number: 2021-015362
II.1.2)Main CPV code
30121300 Reproduction equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De gemeente Den Helder is van plan om met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het leveren, servicen en onderhouden van multifunctionals en repromachines. De gemeente Den Helder wenst de apparatuur te huren. Deze opdracht bestaat uit diverse “fases” waarin door o.a. wijzigingen t.a.v. de huisvesting de behoefte wijzigt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Den Helder

II.2.4)Description of the procurement:

Zie paragraaf 3.2 en 3.2.1. van de offerteaanvraag.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Implementatie, de juiste finctieve korting staat in de offerteaanvraag. / Weighting: 100
Quality criterion - Name: Serice en onderhoud, de juiste finctieve korting staat in de offerteaanvraag. / Weighting: 100
Quality criterion - Name: Duurzaamheid, de juiste fictieve korting staat in de offerteaanvraag. / Weighting: 100
Price - Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 78
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst heeft een looptijd van 78 maanden (6,5 jaar) welke eenzijdig door de gemeente Den Helder maximaal twee maal met twaalf maanden (een jaar) kan worden verlengd.

Uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de gemeente Den Helder schriftelijk bekend maken of er gebruik wordt gemaakt van het (

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het staat de gemeente Den Helder vrij een overheidsopdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure, als bedoeld in deel 2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, te wijzigen indien wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2.163 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Het is mogelijk dat bij de ingebruikname van het nieuwe stadhuis wijzigingen zijn omtrent het in eigen beheer uitvoeren van de repro. Mogelijkerwijs heeft dit consequenties voor het gebruik van bepaalde apparatuur. Indien dit van toepassing is zal de gemeente Den Helder in dat geval samen met de Opdrachtnemer aanvullende afspraken maken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geschiktheidseisen offerteaanvraag

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zie paragraaf 2.2 van de offerteaanvraag.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021