Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 522341-2021

15/10/2021    S201

Slovenia-Ljubljana: Basic inorganic and organic chemicals

2021/S 201-522341

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
National registration number: 5030200000
Postal address: Štefanova ulica 2
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za nabavo
E-mail: sn.mnz@gov.si
Telephone: +386 142854434
Internet address(es):
Main address: http://www.gov.si
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418848/430-832-21-Dokumentacija_za_pripravo_ponudbe.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7432
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij

Reference number: 430-832/2021
II.1.2)Main CPV code
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ekstrakcijska topila in zaščitna oprema

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Nakup ekstrakcijskih topil in zaščitne opreme

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Priprava ultra čiste vode in namenske kemikalije

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Nakup priprave ultra čiste vode in namenskih kemikalij

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kemikalije, čistila in splošni laboratorijski potrošni material

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Nakup kemikalij, čistil in splošnega laboratorijskega potrošnega materiala

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 15.11.2021, in se bo pričelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Information about authorised persons and opening procedure:

Kot zgoraj navedeno.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Opomba k točki I.3:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z obrazcem ESPD je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) bodo objavljena na Portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:

Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Opomba k Oddelku III.:

Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Opomba k točki VI.3:

Naročnik bo odgovore objavil na Portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do 8.11.2021, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 25.10.2021 do 10.00 ure.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2021 10:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Postal address: Štefanova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021