Árubeszerzések - 522397-2019

05/11/2019    S213

Magyarország-Budapest: Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk

2019/S 213-522397

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pneu. sátorklt., összecsukható asztal és pad klt.

Hivatkozási szám: EKR000577102018
II.1.2)Fő CPV-kód
39522000 Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. részajánlati kör – Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet:

Teljes mennyiség: 6 db Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet.A készlet tartalma: pneumatikus sátor min.70 m2, rögzítő kötélzet, cövekek, napellenző, alsó védőponyva a sátor alá, elektromos kompresszor (nyomáskiegyenlítő automatikával ellátott) 2 db, fűtő-hűtő berendezés (légkondicionáló egység) 2 db, belső világítás, moduláris műanyag sátorpadlószínt kiegyenlítő (taposólap) a sátor alapterületének megfelelő nagyság.

2. részajánlati kör – Összecsukható asztal és pad készlet

Teljes mennyiség: 60 db összecsukható asztal és pad készlet. A készlet tartalma:1 db asztal, 2 db pad

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 54 342 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39522000 Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Kihelyezett Személyi Felszerelési Raktár, 2381 Táborfalva, Tarcsay Vilmos u. 63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség: 6 db Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet.A készlet tartalma: pneumatikus sátor min. 70 m2, rögzítő kötélzet, cövekek, napellenző, alsó védőponyva a sátor alá, elektromos kompresszor(nyomáskiegyenlítő automatikával ellátott) 2 db, fűtő-hűtő berendezés (légkondicionáló egység) 2 db, belső világítás, moduláris műanyag sátorpadlószínt kiegyenlítő (taposólap) a sátor alapterületének megfelelő nagyság

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027

II.2.14)További információk

KEHOP-1.6.0-15-2018-00027. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 80 %-ban vissza nem térítendő EU támogatásból, valamint 20 %-os önerőből, szállítói finanszírozással valósulhat meg. Az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése biztosítja a felhívás forrását. A 2014–2020-as prog.időszak projektjei az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósulnak meg.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Összecsukható asztal és pad készlet

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39142000 Kerti bútorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Kihelyezett Személyi Felszerelési Raktár, 2381 Táborfalva, Tarcsay Vilmos u. 63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség: 60 db összecsukható asztal és pad készlet. A készlet tartalma: 1 db asztal, 2 db pad

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027

II.2.14)További információk

KEHOP-1.6.0-15-2018-00027. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 80 %-ban vissza nem térítendő EU támogatásból, valamint 20 %-os önerőből, szállítói finanszírozással valósulhat meg. Az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése biztosítja a felhívás forrását. A 2014–2020-as prog.időszak projektjei az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósulnak meg.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 023-049699
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ABV Környezetbiztonság-Technika Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_19051437
Postai cím: Tiszavirág utca 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: turi@abv-technika.hu
Telefon: +36 209572990
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31 747 560.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 49 740 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Összecsukható asztal és pad készlet

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Fax: +36 13345563

Internetcím: http://www.milipol.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 602 600.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 602 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

1. részajánlati kör vonatkozásában:

Név: Maxatex Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Cím: 7694 Hosszúhetény, Morolo utca 44/C.

Adószám: 14065844-2-02

Név: ABV Környezetbiztonság-Technika Kft.

Cím: 1188 Budapest, Tiszavirág utca 108.

Adószám: 12981560-2-43

2. részajánlati kör vonatkozásában:

Név: Milipol Zrt.

Cím: 1121 Budapest, Moha utca 1.

Adószám: 23553444-2-43

Érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

1. részajánlati kör vonatkozásában:

Név: FERCOM SYSTEMS Kft.

Cím: 1037 Budapest, Pomázi út 15.

Adószám: 24734097-2-41

2. részajánlati kör vonatkozásában:

Név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 9300 Csorna, Soproni út 125.

Adószám: 12712698-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2019