Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 522407-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-The Hague: Motor vehicles

2021/S 201-522407

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Den Haag
National registration number: 221909103
Postal address: Spui 70
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 BT
Country: Netherlands
Contact person: Jos van den Bulk
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telephone: +31 703532412
Internet address(es):
Main address: http://www.denhaag.nl
Address of the buyer profile: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/827f3290d3f872cad4f7e7d7ab9ecda9
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/827f3290d3f872cad4f7e7d7ab9ecda9
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lease Wagenpark

Reference number: 20.451 DSB
II.1.2)Main CPV code
34100000 Motor vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De opdracht heeft betrekking op een Raamovereenkomst voor de lease en huur van personen- en bestelvoertuigen en scooters voor zakelijk gebruik binnen de gemeente Den Haag hierna te noemen Dienstvoertuigen en waar gewenst het Beheer van de voertuigen in eigendom van de Gemeente.

Het doel van deze aanbesteding is om, in de vorm van een Raamovereenkomst, tot afspraken te komen met één Opdrachtnemer over de Lease, huur en Beheer van alle eerdergenoemde voertuigen van de gemeente Den Haag. De opdracht is verdeeld in 4 onderdelen:

1. Full Operational Lease Dienstvoertuigen.

2. Scooters

3. Huur

4. Beheer

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Main site or place of performance:

Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

In bijgevoegde Bijlage 10 treft u een overzicht aan van het huidige bestand. Dit overzicht is representatief voor de verwachting naar de toekomst.

De voertuigen uit het huidige bestand gaan niet over naar de nieuwe Overeenkomst maar worden uitgediend onder de bestaande Overeenkomst.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriteria / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van twee keer één jaar..

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verklaring omtrent verzekering beroeps- c.q. bedrijfsrisico’s,

- Financiële draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Referentieopdrachten,

- ISO9001 certificaat,

- Iso 140001 certificaat,

- ISO 27001

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

. De gemeente Den Haag handelt hiermee in lijn met de dienstverlening en voorwaarden zoals te doen gebruikelijk binnen de markt voor het leasen van voertuigen.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/12/2021
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/12/2021
Local time: 17:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60,
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wanneer Inschrijver bezwaar heeft tegen de aanbestedingsdocumentatie en/of de gevolgde procedure tot en met het uitbrengen van de (laatste) nota van inlichtingen dan dient Inschrijver dit kenbaar te maken door uiterlijk de dag voor de deadline voor indienen van de inschrijving een kort geding aanhangig te maken en de kort geding dagvaarding te (laten) betekenen op het volgende adres:

Gemeente Den Haag

Spui 70

2511 BT Den Haag

(Melden aan de Atriumbalie)

Wanneer Inschrijver bezwaar heeft tegen de gunningsbeslissing (voorlopige gunning) dan dient Inschrijver binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing zoals bedoeld in artikel 2.26 sub g jo. artikel 2.127 Aanbestedingswet een kort geding aanhangig te maken.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021