Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 522559-2021

15/10/2021    S201

Italien-Bolzano: Verktygsmaskiner

2021/S 201-522559

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Postadress: Südtiroler Strasse 50
Ort: Bozen
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
Postnummer: 39100
Land: Italien
Kontaktperson: Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen (EVS DL)
E-post: agenturauftraege@provinz.bz.it
Telefon: +39 0471414011
Fax: +39 0471414009
Internetadress(er):
Allmän adress: https://aov.provinz.bz.it/
Upphandlarprofil: http://www.tschuggmall.berufsschule.it/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AOV/SUA-SF 022/2020 - LIEFERUNG VON MASCHINEN FÜR DIE METALLWERSTATT DER LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE „CHRISTIAN JOSEF TSCHUGGMALL“ IN BRIXEN

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42600000 Verktygsmaskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

LIEFERUNG VON MASCHINEN FÜR DIE METALLWERSTATT DER LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE „CHRISTIAN JOSEF TSCHUGGMALL“ IN BRIXEN

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 108 876.20 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 1 - 1 CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeug und 8 Universal-Leit- und Zugspindeldrehmaschinen

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42620000 Svarvar, borr- och fräsmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung von 1 CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeug und von 8 Universal-Leit- und Zugspindeldrehmaschinen

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualität / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 3 - 1 CNC Ausbildungsfräsmaschine und 1 CNC Ausbildungsdrehmaschine

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42620000 Svarvar, borr- och fräsmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung von 1 CNC Ausbildungsfräsmaschine und 1 CNC Ausbildungsdrehmaschine

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualität / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 4 - 1 Universal Roboter

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung von 1 Universal Roboter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualität / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 5 - 1 Laser Schneide- und Graviergerät

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42610000 Verktygsmaskiner som drivs med laser och fleroperationsmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung von 1 Laser Schneide- und Graviergerät

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualität / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 232-569803
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Los 1 - 1 CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeug und 8 Universal-Leit- und Zugspindeldrehmaschinen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Unterholzner GmbH
Postadress: Bergwerkweg 7
Ort: Terlan (BZ)
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
Postnummer: 39018
Land: Italien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 466 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 457 006.20 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Los 3 - 1 CNC Ausbildungsfräsmaschine und 1 CNC Ausbildungsdrehmaschine

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Los 4 - 1 Universal Roboter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ME.KO. SRL UNIPERSONALE
Postadress: VIA ALFRED NOBEL 4
Ort: Noventa di piave (VE)
Nuts-kod: ITH35 Venezia
Postnummer: 30024
Land: Italien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 26 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 25 870.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Los 5 - 1 Laser Schneide- und Graviergerät

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen
Postadress: De Medici Straße Nr. 8
Ort: Bozen
Land: Italien
Telefon: +39 0471319000
Fax: +39 0471972574
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 30 Tage. Obligatorischer Rechtsbeistand.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2021