Forniture - 522601-2019

05/11/2019    S213

Finlandia-Kuopio: Elettricità

2019/S 213-522601

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
Numero di identificazione nazionale: 0171444-3
Indirizzo postale: PL 1064
Città: Kuopio
Codice NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
Codice postale: 70101
Paese: Finlandia
E-mail: tarjoukset.hilma@sahkonhankinta.fi

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.kuopionseurakunnat.fi

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: evankelis-luterilainen seurakunta
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Kuopion evankelis-luterilaisen seurakunnan sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 561 000.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Codice NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kuopion evankelis-luterilaisen seurakunnan sähkönhankintasopimuksen kilpailutus jaksolle 1.1.2020-31.12.2023, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaisesti. Tarjousta pyydetään 100 % hiilineutraaleilla energialähteillä tuotetusta sähköstä.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 085-203332
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Sähköenergian hankinta

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/10/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vaasan Sähkö Oy
Numero di identificazione nazionale: 0209628-8
Indirizzo postale: Kirkkopuistikko 0
Città: Vaasa
Codice NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Codice postale: 65100
Paese: Finlandia
E-mail: yritysmyynti@vaasansahko.fi
Tel.: +358 63245790
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 561 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 207661075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/sahkonhankinta

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Radanrakentajantie 5
Città: Helsinki
Codice postale: 00520
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2019