Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 522731-2021

15/10/2021    S201

Poland-Goczałkowice-Zdrój: Gaseous fuels

2021/S 201-522731

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Postal address: ul. Uzdrowiskowa 54
Town: Goczałkowice-Zdrój
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-230
Country: Poland
E-mail: przetargi@gozdroj.pl
Telephone: +48 324492101
Fax: +48 324492117
Internet address(es):
Main address: http://www.gozdroj.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o.

Reference number: ZP.382.7.2021
II.1.2)Main CPV code
09120000 Gaseous fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E obejmująca sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji gazu do obiektów Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, o ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Budynki Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. mieszczące się w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 52, 49, 51, 60, 62, 52, 50, 42, 44, 58 i 54

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E obejmująca sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji gazu do obiektów Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, o ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa. Gaz ziemny będzie dostarczany do następujących budynków: kotłownia centralna, kuchnia centralna, pawilon „Stokrotka” oraz 7 obiektów uzdrowiskowych zlokalizowanych na terenie Zamawiającego, tj. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju. Przewidywana ilość gazu ziemnego planowana do dostarczenia w okresie objętym umową wynosi: 5 122 816 kWh. Ilość ta może ulec zmianie i będzie dostosowana do bieżących potrzeb

Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych punktów poboru gazu stanowi załączniknr 5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający zastosował procedurę przyspieszoną zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp, ponieważ zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego. Dwa wcześniejsze wszczęte postępowania zakończyły się unieważnieniem. Zamawiający musi zapewnić ciągłość dostaw gazu do swoich obiektów a realizacja umowy z obecnym Wykonawcą obowiązuje do dnia 31.08.2021r.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439280
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/10/2021