Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 523259-2022

Submission deadline has been amended by:  595999-2022
26/09/2022    S185

Hrvatska-Zadar: Loživa ulja

2022/S 185-523259

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zadarska županija
Nacionalni registracijski broj: 56204655363
Poštanska adresa: Božidara Petranovića 8
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Mijić
E-pošta: anita.mijic@zadarska-zupanija.hr
Telefon: +385 23350317
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zadarska-zupanija.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Benkovac
Nacionalni registracijski broj: 73294343358
Poštanska adresa: Antuna Mihanovića 21 b
Mjesto: Benkovac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23420
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@os-benkovac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-benkovac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola Biograd
Nacionalni registracijski broj: 99431312138
Poštanska adresa: dr.Franje Tuđmana 27
Mjesto: Biograd na Moru
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23210
Država: Hrvatska
E-pošta: os.biograd@os-biogradnamoru.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-biogradnamoru.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Braće Radić Pridraga
Nacionalni registracijski broj: 96547311014
Poštanska adresa: Trg Stjepana Radića 1
Mjesto: Pridraga
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23226
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-brace-radic-pridraga.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-brace-radic-pridraga.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Braće Ribar Posedarje
Nacionalni registracijski broj: 63359283065
Poštanska adresa: Športska 3
Mjesto: Posedarje
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23242
Država: Hrvatska
E-pošta: os-posedarje@os-brace-ribar-posedarje.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-brace-ribar-posedarje.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Franka Lisice Polača
Nacionalni registracijski broj: 31143806057
Poštanska adresa: Polača 140
Mjesto: Polača
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23423
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-polaca.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-polaca.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Galovac
Nacionalni registracijski broj: 72923787403
Poštanska adresa: Galovac 175
Mjesto: Zemunik
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23222
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-galovac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-galovac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ivana Gorana Kovačića Lišane Ostrovičke
Nacionalni registracijski broj: 15048338648
Poštanska adresa: Lišane Ostrovičke 220
Mjesto: Benkovac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23420
Država: Hrvatska
E-pošta: anita.gasparovic@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-igkovacic-lisaneostrovicke.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Jurja Barakovića Ražanac
Nacionalni registracijski broj: 68672002011
Poštanska adresa: Ražanac X 9
Mjesto: Ražanac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23248
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-jbarakovica-razanac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-jbarakovica-razanac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Jurja Dalmatinca Pag
Nacionalni registracijski broj: 61936378099
Poštanska adresa: Ante Starčevića 12
Mjesto: Pag
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23250
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-jdalmatinca-pag.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-jdalmatinca-pag.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Nikole Tesle Gračac
Nacionalni registracijski broj: 22252625411
Poštanska adresa: Školska 12
Mjesto: Gračac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23440
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-ntesle-gracac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-ntesle-gracac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Novigrad
Nacionalni registracijski broj: 08993869784
Poštanska adresa: B. Kurjakovića 7
Mjesto: Novigrad
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23312
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-novigrad.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-novigrad.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Obrovac
Nacionalni registracijski broj: 82708194970
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 13
Mjesto: Obrovac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23450
Država: Hrvatska
E-pošta: obrovac@os-obrovac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-obrovac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Pakoštane
Nacionalni registracijski broj: 76851252891
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 1
Mjesto: Pakoštane
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23211
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@os-pakostane.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-pakostane.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Petra Lorinija Sali
Nacionalni registracijski broj: 13569479772
Poštanska adresa: Sali III/20
Mjesto: Sali
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23281
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-plorini-sali.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-plorini-sali.skole.hr/skola/kontakti
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Petra Zoranića Jasenice
Nacionalni registracijski broj: 59938770173
Poštanska adresa: Ulica Petra Zoranića 2,Maslenica
Mjesto: Jasenice
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23243
Država: Hrvatska
E-pošta: ospzoranicajasenice@os-pzoranic-jasenice.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-pzoranic-jasenice.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Petra Zoranića Nin
Nacionalni registracijski broj: 03918739947
Poštanska adresa: Dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Nin
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23232
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-pzoranic-nin.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-pzoranic-nin.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Petra Zoranića Stankovci
Nacionalni registracijski broj: 40422455432
Poštanska adresa: Stankovci bb
Mjesto: Stankovci
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23422
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-pzoranic-stankovci.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-pzoranic-stankovci.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Poličnik
Nacionalni registracijski broj: 86167692008
Poštanska adresa: dr.Franje Tuđmana 68
Mjesto: Poličnik
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23241
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-policnik.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-policnik.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Privlaka
Nacionalni registracijski broj: 63233501548
Poštanska adresa: Ivana Pavla II 53
Mjesto: Privlaka
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23233
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-privlaka.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-privlaka.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Starigrad
Nacionalni registracijski broj: 40160577948
Poštanska adresa: Jose Dokoze 30
Mjesto: Starigrad
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23244
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-starigrad-paklenica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-starigrad-paklenica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Stjepana Radića Bibinje
Nacionalni registracijski broj: 83532496687
Poštanska adresa: Gumla 3
Mjesto: Bibinje
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23205
Država: Hrvatska
E-pošta: os-bibinje@email.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-stjepanaradica-bibinje.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Sukošan
Nacionalni registracijski broj: 32491945778
Poštanska adresa: Josipa Peričića 15
Mjesto: Sukošan
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23206
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-sukosan.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-sukosan.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Sv. Filipa i Jakova
Nacionalni registracijski broj: 61900257105
Poštanska adresa: Ulica učiteljice Karmele Pelicarić Marušić 10
Mjesto: Sv. Filip i Jakov
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23207
Država: Hrvatska
E-pošta: svetifilipijakov@os-svetifilipijakov.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-svetifilipijakov.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Valentina Klarina Preko
Nacionalni registracijski broj: 78161528926
Poštanska adresa: Cesta hrvatskih branitelja 39H
Mjesto: Preko
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23273
Država: Hrvatska
E-pošta: vklarin@os-vklarin-preko.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-vklarin-preko.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Vladimira Nazora Neviđane
Nacionalni registracijski broj: 94747704458
Poštanska adresa: Neviđane 217
Mjesto: Neviđane
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23264
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-vnazor-nevidjane.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-vnazor-nevidjane.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Vladimira Nazora Škabrnja
Nacionalni registracijski broj: 68128979291
Poštanska adresa: Put Marinovca 9
Mjesto: Škabrnja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23223
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-vnazora-skabrnja.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-vnazora-skabrnja.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Zemunik
Nacionalni registracijski broj: 94912243744
Poštanska adresa: I. ulica br. 20 Zemunik Donji
Mjesto: Zemunik
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23222
Država: Hrvatska
E-pošta: oszemunik@os-zemunik.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-zemunik.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija Franje Petrića
Nacionalni registracijski broj: 13708733714
Poštanska adresa: Obala kneza Trpimira 26
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.zd-mioc.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija Jurja Barakovića Zadar
Nacionalni registracijski broj: 65755532423
Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 3
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: gjb@gjb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gimnazija-jbarakovica-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija Vladimira Nazora Zadar
Nacionalni registracijski broj: 62026911972
Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 3
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: gimnazija-vn@zd.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gimnazija-vnazora-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Glazbena škola Blagoja Berse Zadar
Nacionalni registracijski broj: 50242228492
Poštanska adresa: dr.Franje Tuđmana 24e
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: gl-skola-blagoja-bersa-zd@zd.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.glazbena-skola-zadar.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola
Nacionalni registracijski broj: 91757782000
Poštanska adresa: Ul. Antuna Gustava Matoša 40
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: htus@htus.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-hotelijerskoturistickaiugostiteljska-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Nacionalni registracijski broj: 00579855113
Poštanska adresa: Dr. Franje Tuđmana 24/G
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ante-kuzmanic@medskolazd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.medskolazd.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar
Nacionalni registracijski broj: 85736442227
Poštanska adresa: Ivana Mažuranića 32
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: obrtskolgm-zd@obrtskolgm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.obrtskolgm.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pomorska škola Zadar
Nacionalni registracijski broj: 69095950408
Poštanska adresa: Ante Kuzmanića 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: pomorskazd@ss-pomorska-zd.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-pomorska-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
Nacionalni registracijski broj: 61683945214
Poštanska adresa: dr. Franje Tuđmana 24/H
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljica@ppvs-ozanic.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ppvs-ozanic.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-grafička škola
Nacionalni registracijski broj: 87945705905
Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 3
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@pgszd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-prirodoslovno-graficka-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Bartula Kašića Pag
Nacionalni registracijski broj: 45554793301
Poštanska adresa: Ante Starčevića 9
Mjesto: Pag
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23250
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-bkasica-pag.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-bkasica-pag.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Gračac
Nacionalni registracijski broj: 03363221827
Poštanska adresa: Školska 8
Mjesto: Gračac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23440
Država: Hrvatska
E-pošta: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-gracac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola kneza Branimira Benkovac
Nacionalni registracijski broj: 33967641304
Poštanska adresa: Antuna Mihanovića 19
Mjesto: Benkovac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23420
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ssknezbranimir.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ssknezbranimir.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Obrovac
Nacionalni registracijski broj: 98806653369
Poštanska adresa: Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
Mjesto: Obrovac
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23450
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-obrovac.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-obrovac.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Nacionalni registracijski broj: 10328928376
Poštanska adresa: Nikole Tesle 9 c
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-strukovna-vvlatkovica-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar
Nacionalni registracijski broj: 79847047685
Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 3
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: marjana.bakmaz@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tehnička škola Zadar
Nacionalni registracijski broj: 93183551637
Poštanska adresa: Nikole Tesle 9 c
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-tehnicka-zd.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-tehnicka-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednjoškolski đački dom
Nacionalni registracijski broj: 90897134511
Poštanska adresa: Obala kneza Branimira 10a
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: djacki-dom@zd.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.dom-srednjoskolski-zd.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@bolnica-zadar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.bolnica-zadar.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Nacionalni registracijski broj: 10704055828
Poštanska adresa: Zadarska 62
Mjesto: Biograd na Moru
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23210
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@ortopedija-biograd.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ortopedija-biograd.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Psihijatrijska bolnica Ugljan
Nacionalni registracijski broj: 43171567819
Poštanska adresa: Otočkih dragovoljaca 42
Mjesto: Ugljan
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23275
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@pbu.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.pbu.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Zadarske županije
Nacionalni registracijski broj: 82455745471
Poštanska adresa: Ulica Ivana Mažuranića 28/a
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: dzz@dzzdzup.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.dzzdzup.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
Nacionalni registracijski broj: 89849122810
Poštanska adresa: Obala kneza Trpimira 21
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@duzd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://duzd.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Nacionalni registracijski broj: 75046990930
Poštanska adresa: Ivana Mažuranića 28
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@zhmzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.zhmzz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
Nacionalni registracijski broj: 77249572135
Poštanska adresa: Braće Vranjana 11
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@zpu-zadzup.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.zpu-zadzup.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0037353
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava naftnih derivata - loživo ulje za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika

Referentni broj: VN-4-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135000 Loživa ulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika navedenih u točki 1.1.2. ove Dokumentacije o nabavi sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 56 179 200.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Loživo ulje za potrebe osnovnih škola

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Zadarske županije. Isporuka se vrši FCO skladište (rezervoari) prema mjestu isporuke naručitelju/korisniku.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 656 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Loživo ulje za potrebe srednjoškolskih ustanova

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Zadarske županije. Isporuka se vrši FCO skladište (rezervoari) prema mjestu isporuke naručitelju/korisniku.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 148 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Loživo ulje za potrebe ustanova zdravstvene i socijalne skrbi

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Zadarske županije. Isporuka se vrši FCO skladište (rezervoari) prema mjestu isporuke naručitelju/korisniku.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 036 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Loživo ulje za potrebe Zadarske županije i ostalih ustanova

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Zadarske županije. Isporuka se vrši FCO skladište (rezervoari) prema mjestu isporuke naručitelju/korisniku.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova (10%)
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 337 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Točka 4.1.1. Dokumentacije o nabavi - Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV: Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Profesionalnu sposobnost iz ove točke gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta, niti na podugovaratelja. Stoga se, u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, navedene okolnosti utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu za svaku od grupa nabave zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti, osim ako već posjeduje te dokumente:

- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekti iz različitih država dokazuju svoju sposobnost iz ove točke dostavom dokaza o upisu u relevantni strukovni ili trgovački registar, odnosno odgovarajuće izjave i potvrde sukladno prilogu XII ZJN 2016 i priloga XI Direktive 2014/24/EU.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Točka 7.15 Dokumentacije o nabavi i odredbe ZJN 2016

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2022