Építési beruházás - 523355-2018

28/11/2018    S229

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2018/S 229-523355

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.) dr. Bárdos Katalin irodavezető
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537296
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 749 744 315.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233228 Útburkolat építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233320 Közút alapozása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Terv: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kiv: Székesfehérvár, Hrsz: 020262/25; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/7; 9823/10; 12220/1; 14273;14277;14440;14444;14463;14479;14435/3;9822/11

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület: 10 404,3 m², földszint 7 088,2 m², emelet 6 225,8 m².

Magasépítési munkálatok:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 66 700 m³

Tükörkészítés 14 800 m²

Betonacél szerelés 10 000 m²

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m²

Fogadószerkezetek szerelése fémlemezfedéshez 14 500 m²

Hőszigetelő homlokzati bevonatkészítése 580 m²

Fémlemezfedés készítése 14 000 m²

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m²

Gumiburkolat 3 655 m²

Ipari padlóburkolat 26 313 m²

Diszperziós festés 8 070 m²

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m²

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m²

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m²

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m²

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m³

Padlólemezszerelő beton készítése 1 132 m³

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m³

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m³

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m³

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerk 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés.forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m²

Aszfalt betonút pálya 1 453 m³

Aszfalt beton parkoló 1 094 m³

Teherbíró beton térkőburkolat 9 735 m²

Teherbíró gyeprácsburkolat építése 4 747 m²

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m³

Gyepesítés 22 194 m²

Felvonók:

Személy és teherfelvonók telepítése 8 db

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet

Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:

Kiviteli tervek (komplex)

Az utak hossza 2959,5 m

Útpályaszerkezet nehézforgalomra 12 490 m²

Útpályaszerkezet közepesforgalomra 12 890 m²

Kerékpárút 9 680 m²

Járda 6 450 m²

Terelősziget/térkőből 500 m²

Kiemelt szegély 1 240 fm

Alacsony„K”szegély 4 670 fm

Süllyesztett szegély 8 010 fm

Humuszleszedés 36 000 m³

Földmunka/bevágás 3 260 m³

Földmunka/töltés 3 540 m³

Tükörkészítés 42 000 m²

Közvilágítás(I-II.szakasz együtt) 180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

Csapadékvízelvezetés (I-II.szakasz együtt)gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

Víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Külső viziközművek és a csarnok burkolt felületein keletkező csapadékvizek tárolására szolgáló záportátozó és olajfogó műtárgyak kiépítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

— D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1414 m

— D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezeték építés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

— DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

— DN1000/vb.tiszt.aknaépítése átl. 3,5 m mélységűek 9 db

— 2 db szivattyúcsere meglévő szennyvízátemelőben

A csapadékcsatorna építés főbb munkanemei

— DN1000 ÜPE csapadékcsatorna építése 264,0 m

— DN600 ÜPE csapadékcsatorna építése 204,0 m

— DN600 csapadékcsatorna építése 8,0 m

— Nagyszombati árok szelvényének bővítése betonlap burkolattal, 0,4 m árokfenék szélesítéssel 43,2 m²

— DN1,0 m-es előre gyártott beton kitorkoló fej építése a Nagyszombati árok bővített szelvényébe 1 db

Záportározó:

Záportározó és szikkasztó rendszer csőelemmel, csőcsatlakozásokkal, csővéglezárólapokkal, teljes hasznos térfogat min. 975 m³

Olajleválasztó berendezés: 2 db

Teljesítmény 250 l/s, illetve 200l/s, SZOE tartalom < 2 mg/l, D 500 acél be- és kivezetési csonkkal 1 db

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának időtartama a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban Minimum 60., maximum 120 hónap. / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-517059
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19 767 901 780.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 749 744 315.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Útépítés; tervezés; szakipari munkák; forgalomtechnika; felvonók szerelése; földmunka; közműépítés; csapadékvíz elvezetés; tározó műtárgy építés; épületgépészet; épületvillamosság; felelős műszaki vezetés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— Ajánlattevő neve: Market Építő Zrt.

Székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 53.

Adószáma: 14776355-2-44

— Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25–27.

Adószáma: 12614277-2-06

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2018