Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 523399-2020

03/11/2020    S214

Bulgaria-Varna: Construction work

2020/S 214-523399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Varna
National registration number: 000093442
Postal address: bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariela Cherkezova
E-mail: op@varna.bg
Telephone: +359 52820836
Fax: +359 52820846
Internet address(es):
Main address: www.varna.bg
Address of the buyer profile: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции — за обособена позиция № 2

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба „Простор“, община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 728 809.71 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна
Main site or place of performance:

Място на изпълнение — на територията на община Варна: спортна зала за борба „Простор“, гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39

II.2.4)Description of the procurement:

1. Изпълнение на СМР съгласно работен проект, предписанията и заповедите в заповедната книга, в т.ч. предвидените с количествено-стойностната сметка СМР.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти.

3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа.

4. Уведомяване на възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране.

5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.

7. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 127-288666
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Д20001475ВН
Title:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба „Простор“, община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Инфраструктурно строителство“ АД
National registration number: 203676249
Postal address: община Столична, р-н „Студентски“, Симеоновско шосе
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
E-mail: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Telephone: +359 28601472
Fax: +359 28601472
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 728 809.71 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2020