Stavební práce - 523434-2020

03/11/2020    S214

Česko-Praha: Stavební úpravy mostů

2020/S 214-523434

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 208-506733)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Národní identifikační číslo: 03447286
Poštovní adresa: Řásnovka 770/8
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Havel & Partners, s.r.o., advokátní kancelář - Mgr. Barbara Fikarová, advokátka
E-mail: barbara.fikarova@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000111
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.tsk-praha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8

Spisové číslo: LM_DB_002
II.1.2)Hlavní kód CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací („Stavba“) a souvisejících projekčních a inženýrských činností blíže specifikovaných v závazném vzoru návrhu Smlouvy a Požadavcích objednatele, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle standardů Fidic Yellow book (projekt typu desing and build). Zadavatel výslovně uvádí, že technické podmínky Veřejné zakázky týkající se Stavby nahrazeny požadavky Zadavatele na výkon a funkci.

Předmětem Stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická a Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 208-506733

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
VII.2)Další dodatečné informace:

The contracting authority adds a link to the published press release in English, where foreign suppliers may find further information and selected documents translated into English relating to the public procurement:

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/dd3ef62e-e527-46b0-8fe4-a45fb23009f4

More documents and information relating to the public procurement contract and reconstruction works are available in the virtual data room at:

https://ds.havelpartners.cz:5001/

Username: LM

Password: x3bfe2YnHt

File: Project_LM

//

Zadavatel doplňuje link na tiskovou zprávu vydanou v anglickém znění, kde zahraniční dodavatelé mohou najít další informace a vybrané dokumenty přeložené do anglického jazyka ohledně veřejné zakázky:

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/dd3ef62e-e527-46b0-8fe4-a45fb23009f4

Další dokumenty a informace týkající se veřejné zakázky a předmětných stavebních prací jsou k dispozici ve virtuálním data roomu dostupném z:

https://ds.havelpartners.cz:5001/

Jméno: LM

Heslo: x3bfe2YnHt

Složka: Project_LM