Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 523463-2019

05/11/2019    S213

Denmark-Ringsted: Architectural services for outdoor areas

2019/S 213-523463

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Postal address: Rønnedevej 9
Town: Ringsted
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Chefjurist Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telephone: +45 61164121
Internet address(es):
Main address: www.ringsted.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

II.1.2)Main CPV code
71222000 Architectural services for outdoor areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Med ønske om at klimatilpasse, herunder aflede overfladevand, og separatkloakere oplandet til Ringsted Station, udbyder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Kontrakt om totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station. Genstandsfeltet for den udbudte totalrådgivning er separatkloakering, klimatilpasning, renovering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, samt varetagelse af dialog med og kommunikation til borgere og relevante interessenter. Den udbudte totalrådgivning vil være koncentreret om oplandet til Ringsted Station, særligt med fokus på Fynsgade, Sjællandsgade og Stationsområdet. Projektet indbefatter en række overordnede mål. Der ønskes en integreret løsning, hvor de overordnede mål understøtter hinanden. Den tilbudte løsning skal aktivt medvirke til, at anlægsarbejdet udføres på en så hensigtsmæssig og økonomisk effektiv måde som muligt.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 133 400.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71220000 Architectural design services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven udbydes samlet og består af i alt 4 delkontrakter: én med Ringsted Kommune (klimatilpasning), én med Ringsted Spildevand (separatkloakering), én med Ringsted Vand (vandledninger) og én med Ringsted Fjernvarme (fjernvarmeledninger).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Projektorganisation og ressourcer / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Procesbeskrivelse, samskabelse og risikostyring / Weighting: 40
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 088-211160
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/10/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EnviDan
National registration number: 18334305
Town: Kgs. Lyngby
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2800
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 5 133 400.00 DKK / Highest offer: 7 885 000.00 DKK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/10/2019