A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 523476-2020

03/11/2020    S214

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2020/S 214-523476

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45248000 Hidromechanikai szerkezetek építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tivadar, Kisar környezete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A vállalkozó főbb feladatai:

A beruházás a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését irányozza elő.

A beruházás műszaki tartalma:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése.

Az árvízvédelmi töltések kiépítése töltéserősítéssel, ill. a töltés áthelyezésével, a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása a Tisza jp. töltés 52+000-54+292, ill. a Tisza bp. töltés 130+681-122+900 tkm szelvényei között.Kiépítési magasság MÁSZ+1,0 m, ahol a magassági biztonság része a koronaburkolat pályaszerkezete.

A belterületeken lévő árvízvédelmi falas szakaszokat az árvízvédelmi fal átépítésével, ill. mobil árvízvédelmi falépítésével lehet megoldani.

A fejlesztendő szakaszokat mindkét parton keresztezik az átépítendő Tivadari híd parti szakaszai, ahol a keresztezéseket a híd tervezett fejlesztéséhez illeszkedve kell kialakítani.

A Tisza bp. töltés 122+900-125+500 tkm szelvények között az árvizek jobb levezetése érdekében töltésáthelyezést kell végrehajtani.

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait, melyeket már a MÁSZ alatti árvízi helyzetben alkalmazni szükséges.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

A térség védbiztonságának megteremtése szükségessé teszi a meglévő folyószabályozási művek rekonstrukciós munkáinak előirányzását. Az árvízvédelmi töltést veszélyesen megközelítő szakaszok stabilitásnak biztosítása érdekében a művek állapotának azonnali javítását igénylik. A fejlesztés során az alábbi kanyar, illetve partbiztosítás rekonstrukciós munkákra kerül sor:

— Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm),

— Kisari partbiztosítás 705 fkm környezetében,

— Tivadari híd alatti partbiztosítás (703.8-704.85 fkm),

— Kisari középső partbiztosítás (702.4-703.8 fkm).

Feladat továbbá a rekonstrukciós tervek elkészítése, a munkák kivitelezése.

Magasépítési, rekonstrukciós munkák:

— Tivadari gátőrház korszerűsítése,

— Kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, gátőrház korszerűsítése.

Feladat a szükséges rekonstrukciós, kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyes tervek elkészítése,engedélyeztetések lefolytatása, a munkák kivitelezése, tervezői művezetés.

Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció mellé indikatív terveket biztosít, amelyek mennyiségi kimutatásaiban,árazatlan költségvetéseiben szereplő mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűnek minősülnek.

Tájékoztató a teljes mennyiségre vonatkozó adatokról:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

I. rendű árvízvédelmi töltés építés és magasítás: 636 550 m3.

Töltés korona burkolat építése: 29 085 m2.

Bozót és cserje irtás: 104 280 m2.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

Partbiztosítás rekonstrukciója kőszórás beépítésével: 6 380 m3.

Partbiztosítás rekonstrukciója RENO matrac beépítésével: 6 000 m2.

Árvízvédelmi vasbeton parapetfal építése: 658 fm.

Vízzáró folyamatos résfal betonozása: 592 m3.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00005

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 005-006244

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Ivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 859 120 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45248000 Hidromechanikai szerkezetek építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tivadar, Kisar környezete.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozó főbb feladatai:

A beruházás a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését irányozza elő.

A beruházás műszaki tartalma:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése.

Az árvízvédelmi töltések kiépítése töltéserősítéssel, ill. a töltés áthelyezésével, a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása a Tisza jp. töltés 52+000-54+292, ill. a Tisza bp. töltés 130+681-122+900 tkm szelvényei között.Kiépítési magasság MÁSZ+1,0 m, ahol a magassági biztonság része a koronaburkolat pályaszerkezete.

A belterületeken lévő árvízvédelmi falas szakaszokat az árvízvédelmi fal átépítésével, ill. mobil árvízvédelmi falépítésével lehet megoldani.

A fejlesztendő szakaszokat mindkét parton keresztezik az átépítendő Tivadari híd parti szakaszai, ahol a keresztezéseket a híd tervezett fejlesztéséhez illeszkedve kell kialakítani.

A Tisza bp. töltés 122+900-125+500 tkm szelvények között az árvizek jobb levezetése érdekében töltésáthelyezést kell végrehajtani.

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait, melyeket már a MÁSZ alatti árvízi helyzetben alkalmazni szükséges.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

A térség védbiztonságának megteremtése szükségessé teszi a meglévő folyószabályozási művek rekonstrukciós munkáinak előirányzását. Az árvízvédelmi töltést veszélyesen megközelítő szakaszok stabilitásnak biztosítása érdekében a művek állapotának azonnali javítását igénylik. A fejlesztés során az alábbi kanyar, illetve partbiztosítás rekonstrukciós munkákra kerül sor:

— Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm),

— Kisari partbiztosítás 705 fkm környezetében,

— Tivadari híd alatti partbiztosítás (703.8-704.85 fkm),

— Kisari középső partbiztosítás (702.4-703.8 fkm).

Feladat továbbá a rekonstrukciós tervek elkészítése, a munkák kivitelezése.

Magasépítési, rekonstrukciós munkák:

— Tivadari gátőrház korszerűsítése,

— Kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, gátőrház korszerűsítése.

Feladat a szükséges rekonstrukciós, kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyes tervek elkészítése,engedélyeztetések lefolytatása, a munkák kivitelezése, tervezői művezetés.

Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció mellé indikatív terveket biztosít, amelyek mennyiségi kimutatásaiban,árazatlan költségvetéseiben szereplő mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűnek minősülnek.

Tájékoztató a teljes mennyiségre vonatkozó adatokról:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

I. rendű árvízvédelmi töltés építés és magasítás: 636 550 m3.

Töltés korona burkolat építése: 29 085 m2.

Bozót és cserje irtás: 104 280 m2.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

Partbiztosítás rekonstrukciója kőszórás beépítésével: 6 380 m3.

Partbiztosítás rekonstrukciója RENO matrac beépítésével: 6 000 m2.

Árvízvédelmi vasbeton parapetfal építése: 658 fm.

Vízzáró folyamatos résfal betonozása: 592 m3.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 859 120 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.7 Felek a fentiek alapján a hatályos alapszerződésük Szerződéses Megállapodás c. fejezetének 4.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:

„4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 35 hónapon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.”

Szerződésmódosítás dátuma: 2019. június 24.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1.3 Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egy alkalommal került módosításra (2017.5.19. napján) jogszabályváltozásra figyelemmel.

1.4 Felek rögzítik, hogy az fentiek szerint módosított alapszerződés (továbbiakban: hatályos alapszerződés) a jelen szerződés létrejöttének napján hatályban van.

1.5 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 4. sz. alatt vállalkozói követelést nyújtott be a Fidic Sárga könyvének 8.4. pont e) alpontja szerint teljesítési határidőmódosítás tárgyában, melyben a munkaterület átadás-átvételi problémák miatt kérte a teljesítési határidő 8 hónappal történő meghosszabbítását.

1.6 A Mérnök a vonatkozó szabályoknak megfelelően a vállalkozói követelést megvizsgálta és kiadta azon nyilatkozatát, melyben rögzítette, hogy az akadályoztatás fennállt a vállalkozói követelésben rögzített okból, továbbá az akadályoztatás bejelentése a hatályos alapszerződésnek és mellékleteinek megfelelően történt, továbbá az akadályoztatással a teljesítési határidőmódosítás arányos.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 859 120 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 859 120 000.00 HUF