Dodávky - 523695-2022

TINázovSlovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
NDČíslo zverejnenia oznámenia523695-2022
PDDátum uverejnenia26/09/2022
OJČíslo vydania série S úradného vestníka185
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (42181810)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný21/09/2022
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)30200000 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30210000 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.minzp.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ