Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 524040-2023

30/08/2023    S166

Suomi-Kyrö: Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

2023/S 166-524040

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pöytyän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1929519-5
Postiosoite: Kehityksentie 6
Postitoimipaikka: Kyrö
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 21800
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
Sähköpostiosoite: marianne.makela@poytya.fi
Puhelin: +358 406723190
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.poytya.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/poytya?id=465731&tpk=88d13ea7-7c1b-42d5-bae7-5c5c8eb43720
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/poytya?id=465731&tpk=88d13ea7-7c1b-42d5-bae7-5c5c8eb43720
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pöytyän kunnan esiopetus, koululais- ja opiskelijakuljetusten hankinta ajalle 1.1.2024-31.7.2025 (sisältää vuoden option mahdollisuuden ajalle 1.8.2025-31.7.2026) / Täydentävä hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pöytyän kunta / sivistystoimi pyytää tarjouksia täydentävästä, tilausajoliikenteenä hoidettavasta esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusliikenteestä ajalle 1.1.2024-31.7.2025. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdollisuus vuoden option käyttämiseen ajalla 1.8.2025-31.7.2026 tilaajan erikseen päättämän mukaisesti.

Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

Osakokonaisuus 6 A Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset

Osakokonaisuus 6 B Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset

Tarjouskilpailun osakokonaisuudet / kohteet on kuvattu tarkemmin myöhemmin tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjous tulee tehdä osakokonaisuuksittain siten kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen. Osatarjouksia osakokonaisuuksien sisällä ei hyväksytä.

Tarjousryhmittymät

Liikenteenharjoittajat voivat kilpailulain 948/2011 puitteissa muodostaa tarjousryhmittymän tehdäkseen yhteisen tarjouksen liikenteen hoitamisesta. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Tarjousryhmittymään osallistuvilla yrityksillä on näyttövelvollisuus yhteistyön sallittavuudesta.

Alihankinta

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Mikäli alihankkijoita käytetään, on siitä ilmoitettava tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa / alihankkijoidensa toimista ostajalle kuin omistaan. Alihankinnan osuus toimeksiannon suorittamisesta voi olla enintään 30 % sopimuksen arvosta.

Kalustoa, henkilöstöä ja palvelua koskevat sekä muut vaatimukset ovat tarjouspyynnössä esitetyn lisäksi kuvatut muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Lainsäädännön ja tämän nojalla annettujen määräysten muuttuessa ovat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaiset.

Hankintayksikkö järjestää esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa reittiliikennettä käyttäen. Mikäli reittiliikenteen reitti ja / tai aikataulu eivät sovellu kuljetusten toteuttamiseen, tai oppilaan kuljettamiselle on sivistyslautakunnan hyväksymissä esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten järjestämisen periaatteissa hyväksytty peruste, järjestetään kuljetukset tilausajoina. Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten tilausajoina hankittavia, osakokonaisuuksia 1-5, 7 koskevat sopimukset ovat allekirjoitetut ja voimassa ajalla 1.8.2022-31.7.2025 (sivistyslautakunta 15.12.2021 § 146, 9.2.2022 § 6 ja 9.3.2022 § 24), joten hankintakilpailutus koskee tarvittavia, täydentäviä kuljetuksia.

Hankintakilpailutus ja tämän perusteella tehtävä päätös eivät koske muita kunnan järjestämiä kuljetuksia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osakokonaisuus 6 A Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset

Osa nro: 6 A
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liite 1 Palvelukuvaus ja muut tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/07/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintayksikkö voi erillisellä päätöksellä päättää optiokauden käyttämisestä ajalla 1.8.2025-31.7.2026.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohdassa II.2.7 ilmoitettu sopimuksen alkamisajankohta on tavoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osakokonaisuus 6 B Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset

Osa nro: 6 B
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön liite 1 Palvelukuvaus ja muut tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/07/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintayksikkö voi erillisellä päätöksellä päättää optiokauden käyttämisestä ajalla 1.8.2025-31.7.2026.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohdassa II.2.7 ilmoitettu sopimuksen alkamisajankohta on tavoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. VI Kohta: Täydentävät tiedot / Muut ehdot sekä muut tarjouspyyntöasiakirjojen kohdat.

Tarjoajan on osana tarjouksen antamista täytettävä ESPD-lomake, ks. VI Kohta: Täydentävät tiedot / Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD). Lomakkeeseen tulee sisällyttää kaikkia tarjousryhmittymän jäseniä ja alihankkijoita koskevat tiedot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. VI Kohta: Täydentävät tiedot / Muut ehdot sekä muut tarjouspyyntöasiakirjojen kohdat.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset tulee tuottaa tieliikennelain 729/2018 mukaisesti. Palveluntuottajien tulee lisäksi täyttää liikenteen palveluista annetussa laissa 320/2017 asetetut, esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten hoitamista koskevat vaatimukset. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan palveluksessaan olevien työntekijöiden rikostaustan selvittämisestä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaisesti.

Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten hankintaa sääntelee lisäksi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 740/2021 ("laki puhtaista ajoneuvoista"), mikä on huomioitu kalustovaatimuksissa. Kalustovaatimuksia, kuljettajia koskevia vaatimuksia ja muita vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjojen kyseisiä tekijöitä koskevissa kohdissa. Hankintaan ei sisälly ajoneuvohankintoja.

Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset tulee kokonaisuudessaan toteuttaa sopimuskauden aikana voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisten antamien määräysten sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/10/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2024
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/10/2023
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/08/2023