Szolgáltatások - 524076-2019

05/11/2019    S213

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 213-524076

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703763303
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése, a tenderdokumentáció elkészítése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány, KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/09/2014
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
Postai cím: Váci út 76. VI. torony, 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft.
Postai cím: Bécsi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 979 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés 3. sz. módosításának dátuma: 8.3.2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése, a tenderdokumentáció elkészítése az Astoria- Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/09/2014
Befejezés: 30/09/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 979 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
Postai cím: Váci út 76. VI. torony, 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft.
Postai cím: Bécsi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott diszpozíció alapján a Szerződést legkésőbb 30.9.2018 napjáig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:

3.1.5. Engedélyek megszerzése, valamint kiviteli terv és tenderdokumentáció szállítása a kiegészítő csomagra – 30.9.2018

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges észrevételeket, valamint hozzájárulásokat a megkeresés beérkezésétől számított öt (5) munkanapon belül köteles megtenni.

Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1. Vállalkozót a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen 405 134 788 + áfa, azaz nettó négyszázötmillió-százharmincnégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint plusz általános forgalmi adó összegű Vállalkozói díj illeti meg.”

A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul.

6.3. A Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontjában meghatározott mérföldkövekhez igazodóan az alábbi kifizetések illetik meg:

4. Engedélyek megszerzése, valamint kiviteli terv és tenderdokumentáció szállítása a kiegészítő csomagra – 28 454 927 Ft + áfa, azaz nettó huszonnyolcmillió-négyszázötvennégyezer-kilencszázhuszonhét forint + általános forgalmi adó.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A kiegészítő feladatokra vonatkozó engedélyek, valamint kiviteli tervek és tenderdokumentáció leszállítására irányuló részteljesítések teljes körű elvégzése Feleken kívül álló okból nem volt lehetséges. Vállalkozó akadályközlésében jelezte, hogy egyes feladatok esetében a teljesítési határidő nem tartható. Az engedélyezési eljárás részeként, Megrendelő által elfogadott engedélyezési terveket Vállalkozó a tulajdonosokkal és kezelőkkel történt folyamatos egyeztetést követően benyújtotta tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői jóváhagyásra. A visszaérkezett hozzájárulások, észrevételek nem fedték le az engedélyeztetni kívánt teljes tervezési területet, valamint egyes üzemeltető, illetőleg kezelő szervezetek nem adták ki véleményüket, hozzájárulásukat az engedélyezési tervekkel kapcsolatban. A teljesítés elmaradásának Vállalkozón kívül álló indokát, így a szerződésmódosítás szükségességét Megrendelő nem vitatta.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 979 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 405 134 788.00 HUF