Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 524244-2023

Submission deadline has been amended by:  576570-2023
30/08/2023    S166

Suomi-Mikkeli: Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut

2023/S 166-524244

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Mikkelin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0165116-3
Postiosoite: Pl 33
Postitoimipaikka: Mikkeli
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 50101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tiia Tamlander
Sähköpostiosoite: tiia.tamlander@mikkeli.fi
Puhelin: +358 401295046
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=464008&tpk=9bb5df94-830a-43a8-98cd-fde96e3f61d7
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=464008&tpk=9bb5df94-830a-43a8-98cd-fde96e3f61d7
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tilintarkastuspalvelut, Mikkelin kaupunki

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79210000 Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee tilikausien 2024–2027 sekä optiokaude (2028 - 2029) kuntalain 122 § mukaisen julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen suorittamista Mikkelin kaupungissa ja Mikkelin kaupungin tytäryhtiöissä. Optiokausi otetaan käyttöön Mikkelin kaupungin erillisellä päätöksellä. Tarjouspyyntö sisältää myös Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79210000 Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koskee tilikausien 2024–2027 sekä kahden optiovuoden kuntalain 122 § mukaisen julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen suorittamista Mikkelin kaupungissa ja Mikkelin kaupungin tytäryhtiöissä. Tarjouspyyntö sisältää myös Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan odotetaan antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään yhden (1) kirjallisen väliraportin sekä loppuraportin.

Tilintarkastusyhteisö valitaan tarkastuslautakunnan esityksestä. Päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Kuntalain 122 § mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua, tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kukin yhteisö valitsee vastuunalaisen tilintarkastajan omissa toimielimissään, ja palveluntarjoaja tekee myös kirjalliset hankintasopimukset erikseen kunkin tytäryhtiön kanssa.

Mikkelin kaupungin yhdeksänjäsenisen tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä. Tarkastuslautakunnalla ei ole omaa erillistä henkilökuntaa. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

Mikkelin kaupunki on ulkoistanut kirjanpidon ja palkanlaskennan Meidän IT ja talous Oy:lle. Tarjouspyynnön liitteenä on linkit v. 2022 tilinpäätökseen ja 2023 talousarvioon.

Lisätieto:

Sisäisen tarkastuksen palvelut Mikkelin kaupunki hankkii ostopalveluna. Nykyinen sisäisen tarkastuksen palvelusopimus on voimassa 14.5.2024 asti, palvelu tullaan kilpailuttamaan loppuvuodesta 2023

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2024
päättymispäivä: 31/12/2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optiomahdollisuus optiokaudelle: 1.1.2028 - 31.12.2029.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaikana hankitaan mahdollisesti lisätarkastuspäiviä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/09/2023
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2024
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/09/2023
Paikallinen aika: 09:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna, hankintayksikön parhaaksi katsomana ajankohtana. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91975/notice/135190

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/08/2023