Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 524254-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Wissenkerke: Weed-killing services

2021/S 201-524254

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Noord-Beveland
National registration number: 222062571
Postal address: Voorstraat 31
Town: Wissenkerke
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4491 EV
Country: Netherlands
Contact person: Simone van Wel
E-mail: s.van.wel@noord-beveland.nl
Telephone: +31 113377377
Fax: +31 113377300
Internet address(es):
Main address: http://www.noord-beveland.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/741ff09476444f0c58d8721a92dc8855
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/741ff09476444f0c58d8721a92dc8855
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onkruidbestrijding op verhardingen

Reference number: SIW008771
II.1.2)Main CPV code
77312100 Weed-killing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van de opdracht is het beheersen van de onkruidgroei op de verhardingen. Daarnaast dient de onkruidgroei op de begraafplaatsen beheerst te worden. Deze locaties zijn op diverse plaatsen voorzien van halfverharding.

De onkruidbeheersing moet bijdragen aan het goed functioneren van de infrastructuur en een nette uitstraling van de openbare ruimte.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL342 Overig Zeeland
Main site or place of performance:

gemeente Noord-Beveland

II.2.4)Description of the procurement:

Het betreft de onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen binnen de gemeente Noord-Beveland, zoals benoemd in het beschrijvend document.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van Aanpak m.b.t. werkwijze en in te zetten machines / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betaling van belastingen of sociale premies,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Certificering VCA 1 ster,

- Kerncompetentie 1 Aantoonbare kennis en ervaring met het bestrijden van onkruid op verhardingen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:31

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle houders van dit Beschrijvend document hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk 28 oktober 2021 tot 10.30 uur.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021