Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 524288-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Veldhoven: Insurance services

2021/S 201-524288

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Veldhoven
National registration number: 482173060
Postal address: Meiveld 1
Town: Veldhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5500 GA
Country: Netherlands
Contact person: Maike Uijen
E-mail: inkoop@veldhoven.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.veldhoven.nl
Address of the buyer profile: http://www.veldhoven.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/62511b46837c1505858c229b0e3bbec1
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tenderned
Town: TenderNed
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
Contact person: In het kader van volledig digitaal aanbesteden kunnen inlichtingen alleen worden ingewonnen via TenderNed - vraag en antwoord.
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/62511b46837c1505858c229b0e3bbec1
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Tenderned
Town: TenderNed
Country: Netherlands
Contact person: In het kader van volledig digitaal aanbesteden kunnen inschrijvingen alleen digitaal worden ingediend via TenderNed.
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Brandverzekering Gemeente Veldhoven

Reference number: BIZOB-2021-GEZ-JKO-0082
II.1.2)Main CPV code
66510000 Insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Overeenkomst tot het verzekeren van het brandrisico.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Gemeente Veldhoven

II.2.4)Description of the procurement:

Zie aanbestedingsdocument en bijlagen

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 01/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na de initiële contractstermijn is sprake van een doorlopende, wederzijdse verlengingsmogelijkheid van telkens 12 maanden, tenzij de overeenkomst uiterlijk 4 maanden voor de vervaldatum wordt opgezegd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

n.v.t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen crimineel verleden,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Raetsheren van Orden B.V. treedt bij de uitvoering van de overeenkomst(en) op als beherend makelaar. De vergoeding van de makelaarsdiensten is verdisconteerd in de premie. U dient derhalve een bruto tarief, inclusief makelaarscourtage, te offreren.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021