Services - 524328-2021

15/10/2021    S201

Sverige-Helsingborg: Vägtransporter

2021/S 201-524328

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)
Nationellt registreringsnummer: 556217-4580
Postadress: Hjortshögsvägen 1
Ort: HELSINGBORG
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 25189
Land: Sverige
Kontaktperson: Lennart Jensen
E-post: lennart.jensen@nsr.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nsr.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmnxjryjb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmnxjryjb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av massor

Referensnummer: 21/0082
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000 Vägtransporter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget innebär transport av schaktmassor, grus, asfalt och aska

från NSR:s återvinningsanläggning på Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg till återvinningscentralen i Höganäs.

Även andra leveransplatser kan bli aktuella under avtalstiden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60180000 Uthyrning av fordon för godstransport med förare
60181000 Uthyrning av lastbilar med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget innebär transport av schaktmassor, grus, asfalt och aska

från NSR:s återvinningsanläggning på Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg till återvinningscentralen i Höganäs.

Även andra leveransplatser kan bli aktuella under avtalstiden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/11/2021
Lokal tid: 06:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/10/2021