Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 524332-2023

30/08/2023    S166

România-Onești: Servere

2023/S 166-524332

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL ONESTI
Număr naţional de înregistrare: 4353250
Adresă: Strada: Oituz, nr. 17
Localitate: Onesti
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 601032
Țară: România
Persoană de contact: Nicolae Pintilie
E-mail: nicolae.pintilie@onesti.ro
Telefon: +40 234317132
Fax: +40 234313911
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.onesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169947
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACHIZIȚIE RETELISTICA, SUPRAVEGHERE VIDEO SI EFRACTIE PENTRU BIBLIOTECA MUNICIPALA “RADU ROSETTI" , MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU cod SMIS 125405

Număr de referinţă: 4353250_2023_PAAPD1432271
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta achiziție este necesară în contextul semnării Contractului de finanțare nr.7277/03.12.2021, pentru proiectul Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Proiect municipiul Onești”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este „Îmbunătățirea spatiilor publice urbane, prin modernizarea zonei Orizont, în vederea creeării unor condiții de viață și de muncă, a accesibilității și mobilității populației, mai bune”. Pentru executia de lucrari la Biblioteca Municipala Radu Rosetti Onesti a fost semnat contractul de executie nr.1305 din 15.12.2022 incheiat cu SC INTERTRADE GROUP LTD SRL cu valoarea totala de 8.429.149,39 lei fara TVA. Urmare a semnarii Contractului de finanțare nr. 7277/03.12.2021, proiectul Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Proiect municipiul Onești”, pentru buna implementare a proiectului, s-a prevazut in Cererea de finantare, achizitia de retelistica, supraveghere video si efractie.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 14-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu art.161 alineatul (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis in ziua a 10-a inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 412 575.28 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233100 Unităţi de memorie
31625000 Alarme antiefracţie şi antiincendiu
31682530 Surse de alimentare electrică
32323500 Sistem video de supraveghere
32420000 Echipament de reţea
32581100 Cablu de transmitere a datelor
35120000 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
35121700 Sisteme de alarmă
35125300 Camere video de securitate
51000000 Servicii de instalare (cu excepţia programelor software)
51610000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL ONESTI, BULEVARDUL OITUZ, NR.13 A, JUDETUL BACAU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Server aplicatii BUC 1

Sorage de retea BUC 1

UPS rack echipamente BUC 1

Sistem de securitate video BUC 1

Camera IP de exterior BUC 14

Camera IP de interior IP BUC 27

Suport montaj camera BUC 49

Suport montaj camera BUC 2

Banda prindere elemente pe suport BUC 1

Cablu FTP Cat.5e de interior ML 3200

Cablu FTP Cat.5e exterior ML 500

NVR RETEA BUC 2

Hard disk DVR 8TB BUC 8

UPS BUC 1

Switch PoE BUC 4

Monitor BUC 1

KVM BUC 1

Switch 24 porturi gigabit, 2xSFP BUC 1

Switch FO 5xSFP, 1xEthernet BUC 1

SFP BUC 10

Rack de podea BUC 1

ODF BUC 1

Patch-panel modular BUC 3

Module keystone BUC 48

Patch cord UTP RJ45 BUC 48

Organizator BUC 3

PDU BUC 1

Fibra optica SM de interior, 2fire ML 250

Fibra optica SM de exterior, 4 fire ML 400

Patch cord FO BUC 10

Cutii intermediare BUC 2

UPS 2 BUC 2

Caseta fibra optica BUC 2

Cablu alimentare electrica ML 150

Canalet PVC ML 500

Mufe RJ45 BUC 100

Suport susținere rezerva fibra optica pe stalp BUC 2

Materiale mărunte SET 1

Cutie joncțiune FO BUC 2

Sistem de securitate efractie BUC 1

Centrala alarmare adresabila BUC 1

Tastatura comanda sistem alarmare BUC 5

Detector adresabil de miscare BUC 51

Detector geam spart BUC 15

Buton panica BUC 6

Sirena electronica de interior LD95 BUC 6

Sirena de exterior autoalimentata cu flash BUC 2

Modul extensie zone BUC 2

Comunicator GSM BUC 1

Comunicator TCP\IP BUC 1

Modul izolator bus comunicatie BUC 2

Cutie montaj izolator bus BUC 2

Sursa (cutie, traf, tamper) BUC 3

Cutie montaj acumulator 20Ah, cu tamper BUC 3

Acumulator 12Vdc / 7Ah BUC 5

Acumulator 12Vdc / 20Ah BUC 3

Acumulator 12Vdc / 4Ah BUC 2

Doze conexiuni BUC 30

Cablu UTP cat.6 ML 100

Cablu electric ML 100

Cablu alarma 12*0,22 ML 200

Cablu alarma 4*0,22 ML 300

Cablu alarma 6*0,22 + 2x0.75 ML 2000

Materiale marunte SET 1

Retea comunicatii date BUC 1

Cablu comunicație ML 7513

Canal cablu model 1 ML 200

Canal cablu model 2 ML 100

Canal cablu model 3 ML 200

Switch 24 porturi gigabit, 2xSFP+ BUC 6

Patch panel neechipat BUC 6

Rack BUC 3

Box priza rețea BUC 64

Organizator BUC 6

PDU BUC 3

Conector BUC 264

Patch cord model 1 BUC 148

Patch cord model 2 BUC 90

Tava 19" BUC 3

AP wifi BUC 14

Cablu FO ML 200

Materiale FO SET 1

SFP BUC 4

Materiale marunte SET 1

Router BUC 2

Sistem Wi-Fi Mesh BUC 2

Sistem Wi-Fi Mesh 2 BUC 2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr.7277/03.12.2021, pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Proiect municipiul Onești” cod SMIS 125405

II.2.14)Informații suplimentare

Prezenta achiziție este necesară în contextul semnării Contractului de finanțare nr.7277/03.12.2021, pentru proiectul Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Proiect municipiul Onești”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este „Îmbunătățirea spatiilor publice urbane, prin modernizarea zonei Orizont, în vederea creeării unor condiții de viață și de muncă, a accesibilității și mobilității populației, mai bune”.

Pentru executia de lucrari la Biblioteca Municipala Radu Rosetti Onesti a fost semnat contractul de executie nr.1305 din 15.12.2022 incheiat cu SC INTERTRADE GROUP LTD SRL cu valoarea totala de 8.429.149,39 lei fara TVA.

Urmare a semnarii Contractului de finanțare nr.7277/03.12.2021, proiectul Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Proiect municipiul Onești”, pentru buna implementare a proiectului, s-a prevazut in Cererea de finantare, achizitia de retelistica, supraveghere video si efractie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE integrat in SEAP -"Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE integrat in SEAP - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- pentru sediul principal documente justificative actualizate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile articolul 165 alineatul 1 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (respectiv certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora);

- pentru sediile secundare/punctele de lucru, cerinta se va putea demonstra printr-o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul declarati in oferta, respectiv:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

IV. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE integrat in SEAP - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul trebuie sa prezinte Formularul 2 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 - 60 DIN LEGEA 98/2016, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 2 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE integrat, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt mentionate in formularul 2 din sectiunea modele de formulare:Neghină Victor Laurenţiu,Jilcu Adrian,Obrinteschi Constantin-Neculae, Spânu Daniel, Bruma Cosmin, Tărlungeanu Daniel, Tenie Ionuţ, Anghel Irina Elena,Chiriac Ionuţ Robert, Oprea Manuela Gabriela, Nastasiu Ion Lucian, Mihăilă Gheorghe, Coman-Roşca Dan-Ionel, Ciurea Georgeta, Copăcel Gelu, Munteanu Anca , Buzdugă Floarea, Dragomir Florin Gheorghe, Livia Bordei, Vȋrnă Mihai, Crăciun Mihaela, Raluca Bejenaru, Boțu Vasilica, Turcu Kheti, Gabor Alexandru, Pletea Bogdan, Dochitescu Manuela, Costandis Lenuta Cristina, Benahmed Hajnalka, Stoica Ciprian Constantin, Boțu Bogdan Mihăiță, Bitir Janina Camelia, Coanda Daniela, Lehănceanu Paul Consilierii locali: Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache Nicolae Tudor, Botezatu Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe, Adrian Jitaru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, Doileţ Jenica, Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu Carmen, Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-Ciprian

Comisia de evaluare: PINTILIE NICOLAE, , TENIE IONUT, NEGOIȚĂ MARILENA, PROHOZESCU BOGDAN, PLETEA BOGDAN

REZERVE:STANCIU DANIELA ELENA, BARBUNTOIU CAMIL, HULUBEI CRISTIAN, BOCANET GEORGE CRISTIAN, APOSTU ELENA DANIELA, BRUMA DOINA, ZVÎNCĂ DANIELA

Furnizor servicii auxiliare: nu este cazul

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,AC solicita obligatoriu in cadrul ofertelor completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European). DUAE integrat se completeaza in SEAP. Este obligatorie completarea in SEAP si depunerea DUAE integratin SEAP odata cu oferta sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137, alin 2), lit. b. din Anexa la H.G. 395/2016.

DUAE integrat se completeaza in SEAP, dupa caz, de catre ofertant, asociat si subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Nedepunerea DUAE integrat in SEAP odata cu oferta (inclusiv pentru asociat ) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : Formularul nr. 2 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 - 60 DIN LEGEA 98/2016, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE integrat in SEAP, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului , acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Înainte de atribuirea contractului, AC solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE integrat.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul va completa DUAE integrat - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". DUAE se completeaza in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la link-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161). Nedepunerea DUAE integrat in SEAP odata cu oferta (inclusiv pentru asociat /subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareINFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE integrat cu informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. Ofertantul va completa informatii in DUAE integrat in SEAP, "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE integrat separat, incluzand informatii referitoare la situatiile de excludere astfel cum acestea sunt mentionate la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cele care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza ofertantul.In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partiledin contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.Nota 1: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Lg. nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract îndeplinite de catre subcontractantii propusi în oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea în acest sens la momentul semnarii contractului.In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/04/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Durata contractului : maxim 2 luni.

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) se genereaza direct in SEAP.

3. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date. Documentele sunt semnate electronic conf. prev. art. 22 alin (2) din HG 395/2016. Operatorul economic trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

4. Solicitarile de clarificari eventuale contestatii ale potentialilor ofertanti privind documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari”. Autoritatea contractanta-Municipiul Onesti va raspunde la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire conform calendarului mentionat la Sectiunea II.2.4 Descrierea achizitiei publice din Fisa de date a achizitiei prin publicarea Rapunsului consolidat la Sectiunea Lisa clarificari/Notificari/Decizii in cadrul anuntului de participare. Raspunsul consolidat precum si eventualele clarificari din oficiu sau/si erate fac parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari”. Comunicarile vor fi transmise prin SEAP. Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, semnate cu semnatura electronica. Ofertantii au obligatia de a urmari permanent anuntul de participare pe toata perioada de evaluare a ofertelor depuse.

Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 50 MB semnate cu semnatura electronica extinsa, pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.

5. SEMNAREA CONTRACTULUI:

Contractul de furnizare se va incheia cu un singur operator economic din clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-preţ. Inainte de încheierea contractului de furnizare, ofertantul declarat castigator va prezenta: in original contractele încheiate cu subcontractantii, daca este cazul. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel putin informatiile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire. Inainte de incheierea contractului, ofertantului declarat castigator, in conditiile in care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere autentificat.

Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile de la primirea invitaţiei pentru semnarea contractului de achizitii publice, transmisă de Autoritatea contractantă. Dacă termenul de 5 zile a expirat iar ofertantul desemnat câştigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului de achizitii publice, situaţia va fi asimilată refuzului de a semna contractul de achizitii publice, iar autoritatea contractantă poate sa reţina în favoarea sa garanţia de participare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: MUNICIPIUL ONESTI, DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA, SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Adresă: B-dul Oituz, Nr.17
Localitate: Onesti (Bacau)
Cod poștal: 601032
Țară: România
Fax: +40 234311911
Adresă internet: www.onesti.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/08/2023