Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 524438-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Tholen: Weed-killing services

2021/S 201-524438

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Tholen
National registration number: 131986719
Postal address: Hof van Tholen 2
Town: THOLEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4691 DZ
Country: Netherlands
Contact person: Arjan Hamelink
E-mail: a.hamelink@inkoopwestbrabant.nl
Telephone: +31 166668200
Fax: +31 166663553
Internet address(es):
Main address: http://www.tholen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3944c0b3b75fbf53956e3f22a7eacff8
Additional information can be obtained from another address:
Official name: TenderNed
Town: Tholen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: a.hamelink@inkoopwestbrabant.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3944c0b3b75fbf53956e3f22a7eacff8
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: TenderNed
Town: Tholen
Country: Netherlands
E-mail: a.hamelink@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: https://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onkruidbeheersing en vegen verhardingen

Reference number: SIW008655
II.1.2)Main CPV code
77312100 Weed-killing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aanbestedingsleidraad omschrijft de procedure ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding ‘Onkruidbeheersing en vegen verhardingen gemeente Tholen’ met kenmerk SIW008655. Bij deze aanbestedingsleidraad hoort het bestek ‘Raamcontract 2021-10, Onkruidbeheersing en vegen verhardingen gemeente Tholen’ met kenmerk RAW0910 inclusief bijlagen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90612000 Street-sweeping services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL342 Overig Zeeland
Main site or place of performance:

Tholen

II.2.4)Description of the procurement:

zie bestek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 90000
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van het raamcontract is 2 jaar en loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 jaar, eenzijdig door de Opdrachtgever worden verlengd. Indien de Opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de Opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De looptijd van het raamcontract is 2 jaar en loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 jaar, eenzijdig door de Opdrachtgever worden verlengd. Indien de Opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de Opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalen van belastingen of sociale premies,

- Schending verplichtingen obv milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfouten,

- Prestaties uit het verleden,

- Valse verklaringen,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Vervalsing van de mededinging,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Bedrijfsaansprakelijkheid

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Kerncompetentie Onkruidbeheersing en vegen verhardingen,

- Certificering VCA*,

- Certificering ISO 9001

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De looptijd van het raamcontract is 2 jaar en loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 jaar, eenzijdig door de Opdrachtgever worden verlengd. Indien de Opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de Opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Houders van de aanbestedingsstukken hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen over de aanbestedingstukken en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk dinsdag 26 oktober, 12:00 uur. via de vragenmodule van TenderNed. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen, vragen kunnen doorlopend gesteld worden.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op dinsdag 2 november 2021 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Postal address: Postbus 90112
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 768872444
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021