Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 524517-2023

30/08/2023    S166

Sverige-Stockholm: Äldreomsorg

2023/S 166-524517

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Södermalms stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 4270
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Postnummer: 102 66
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Ekström
E-post: anders.ekstrom@colligio.se
Telefon: +46 724012025
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/sodermalm/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54472
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54472
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tvättjänst inom avdelningen för äldreomsorg på Södermalms Stadsdelsförvaltning

Referensnummer: Dnr SÖD 2023/343
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311100 Äldreomsorg
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar hämtning av tvätt hos hushåll, transport till leverantörens tvätteri, sortering,

vattentvätt, torkning och vikning samt leverans av färdig tvätt tillbaka till hushållet.

Även strykning av kläder ingår. Även akut tvätt ska kunna utföras.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de allmänna mål och riktlinjer som gäller för äldreomsorg

och hemtjänst i Stockholms stad. Se vidare Krav på tjänsten.

För närvarande omfattar tjänsten tvätt åt ca 285 hushåll .Hur ofta dessa får tvättservice varierar, vissa hushåll har denna service en gång per vecka, andra varannan eller var tredje vecka.

Med normalstor tvättsäck avses en säck som väger upp till 6,4 kg.

Uppskattade antal tvättar inkl. hämtningar/utkörningar 400 st/månad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311100 Äldreomsorg
98310000 Tvätt- och kemtvättstjänster
98311000 Tvättinsamling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östra Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar hämtning av tvätt hos hushåll, transport till leverantörens tvätteri, sortering,

vattentvätt, torkning och vikning samt leverans av färdig tvätt tillbaka till hushållet.

Även strykning av kläder ingår. Även akut tvätt ska kunna utföras.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de allmänna mål och riktlinjer som gäller för äldreomsorg

och hemtjänst i Stockholms stad. Se vidare Krav på tjänsten.

För närvarande omfattar tjänsten tvätt åt ca 285 hushåll .Hur ofta dessa får tvättservice varierar, vissa hushåll har denna service en gång per vecka, andra varannan eller var tredje vecka.

Med normalstor tvättsäck avses en säck som väger upp till 6,4 kg.

Uppskattade antal tvättar inkl. hämtningar/utkörningar 400 st/månad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/05/2024
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/09/2023
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/08/2023