Bauleistung - 524676-2018

28/11/2018    S229

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten

2018/S 229-524676

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 175201304
Postanschrift: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Tatyana Nemcheva — po protsedurni vaprosi; Petar Manev — po tehnicheski vaprosi
E-Mail: op@eso.bg
Telefon: +359 9696843/ 9696834
Fax: +359 2962189

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.eso.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://webapps.eso.bg/zop_profile

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RFFneVVPSmdkZnlSU3c2V3FjUTV0Zz09
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 175201304
Postanschrift: бул. „Цар Борис III“ № 201, деловодство „Обществени поръчки“
Ort: София
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): деловодство „Обществени поръчки“
Telefon: +359 29696862/+359 29696886
E-Mail: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
NUTS-Code: BG411 София (столица)

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.eso.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН

Referenznummer der Bekanntmachung: ЦУ/2018/151
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е разделен в 2 обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт/реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатурата на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект. Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия в съответствие с чл. 82, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 kV

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Трасетата на съществуващите ВЛ 60 и 110 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали, в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му, включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 kV

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Трасетата на съществуващите ВЛ 220 и 400 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците в обособена позиция № 1 трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, II категория.

Участниците в обособена позиция № 2 трябва да са вписани в ЦПРС към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, I категория.

Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден контролен талон.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строител.

Доказва се с представянето на заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ за строител с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и доказателство за напълно платена премия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказва се със справка — декларация.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.1. Участниците в обособена позиция 1 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж втора категория,съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

1.2. Участниците в обособена позиция 2 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж първа категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

2.1. За обособена позиция № 1: 18 000 000 BGN.

2.2. За обособена позиция № 2: 15 000 000 BGN.

Изискването по т. 2 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на строителството, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета и обема на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата (по образец).

Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

*Сходен предмет за ОП 1 — СМР на ВЛ с напрежение по-високо от 110 kV, задължително включващи подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 1 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

*Сходен предмет за ОП 2 — СМР на ВЛ с напрежение 110 kV или по-високо от 400 kV, задължително включващ подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 2 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството.

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на ръководния персонал, който ще изпълнява обществената поръчка.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В случай че участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (договор за наем, писма, декларации или други документи от лицата, предоставили ресурсите) за поетите от третите лица задължения.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Изискването за сходен обем на изпълнено строителство със сходен предмет не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следния брой технически лица, които ще изпълняват строителството:

2.1. 5 работни групи от по 20 технически лица, като във всяка от работните групи трябва да има най-малко 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), и най-малко 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

2.2. Най-малко 8 лица с правоспособност за работа с машини за изтегляне на проводници под механично напрежение.

2.3. Най-малко 5 лица правоспособни заварчици, електродъгово заваряване.

Изискването по т. 2—2.1—2.3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с 10 лица ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в това число:

— 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „електроинженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност,

— 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „строителен инженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност.

Изискването по т. 3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

— комплект машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение — 4 бр. комплекти,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 80 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 40 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 16 т — 2 бр.,

— булдозер с греблото, равно или по-голямо от 2 м — 1 бр.,

— багер за изкопи с дълбочина, равна или по-голяма от 2 м — 5 бр.,

— товарен автомобил за товари с дължина по-голяма от 8 м — 2 бр.

Изискването по т. 4 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

Съответствието с критериите за подбор по т. 1 (в частта сходен обем на изпълнено сходно строителство) до т. 4 включително за 1 обособена позиция дава право на всеки участник да подаде оферта и за двете обособени позиции.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът ѝ на валидност и условията за освобождаването и задържането ѝ, както и специфичните изисквания на възложителя по гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в проекта на договор за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер и формите на гаранцията за изпълнение се определя в съответствие с действащите към конкретния момент в Р БЪЛГАРИЯ нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по конкретен договор, сключен въз основа нарамковото споразумение, когато изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на изпълнителя. Всички разходи по издаване, предаване/внасяне, задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение по конкретен договор са за сметка на изпълнителя.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Условията и редът за плащане ще се уреждат в проекта на договор за възлагането на отделните обществени поръчки, възлагани по рамковото споразумение. Плащането по фактури по конкретните договори не освобождава изпълнителя от отговорност за недостатъци/несъответствия/дефекти, гаранции и обезщетения. Редът и условията за директно разплащане с подизпълнители са съгласно чл. 66, ал. 4—7 от ЗОП. Този ред и условия могат да бъдат изменени/отменени/допълнени при съответна промяна в ЗОП/ППЗОП.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/01/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/01/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

гр. София, бул. Цар Борис III № 201, партер, зала „Обществени поръчки“

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят сключва рамково споразумение с до четирима участници (класираните на първите 4 места в процедурата) по всяка обособена позиция, класирани от първо до четвърто място в обособената позиция.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/11/2018