Supplies - 524758-2018

28/11/2018    S229

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2018/S 229-524758

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Natalia Tenczar-Matyszczuk
E-mail: n.tenczar@pgg.pl
Telephone: +48 327572946
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2018 roku

Reference number: 511800245
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2018 roku

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 399 750.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

II.2.4)Description of the procurement:

1. Układ sterujący hydrauliczny 14XFUNKCYJNY KPL 43MPA G009-01-18 OBUDOWA GLINIK 12/24-POZ SEKCJA LINIOWA I - 113 szt.

2. Układ sterujący hydrauliczny 14XFUNKCYJNY KPL 43MPA G009-02-18 OBUDOWA GLINIK 12/24-POZ SEKCJA LINIOWA II - 20 szt.

3. Układ sterujący hydrauliczny 14+4 FUNKCYJNY KPL 43 MPA G009-03-18 OBUDOWA GLINIK 12/24-POZ SEKCJA SKRAJNA - 4 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 162-371333
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2018 roku

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FAMUR S.A.
Postal address: ul. Armii Krajowej 51
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-698
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 399 750.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/11/2018