Supplies - 524789-2018

28/11/2018    S229

Poland-Katowice: Odour-masking apparatus

2018/S 229-524789

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 213-489148)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Michalina Ryndak
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Telephone: +48 327572927
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku

Reference number: 701801979
II.1.2)Main CPV code
42924790 Odour-masking apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest: półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 213-489148

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: Część nr 9
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Półmaska filtrująca płaska klasy P3 o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym wielokrotnego użytku

Read:

Półmaska filtrująca płaska klasy P3 o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym

Section number: IV.2.2
Lot No: dotyczy części 1-9
Instead of:
Date: 28/11/2018
Read:
Date: 05/12/2018
Section number: IV.2.7
Lot No: dotyczy części 1-9
Instead of:
Date: 28/11/2018
Read:
Date: 05/12/2018
Section number: IV.2.6
Lot No: dotyczy części 1-9
Instead of:
Date: 26/01/2019
Read:
Date: 01/02/2019
VII.2)Other additional information: