Works - 524790-2019

06/11/2019    S214

Slovenia-Grosuplje: Construction work for water projects

2019/S 214-524790

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Občina Grosuplje
National registration number: 5880734000
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1290
Country: Slovenia
Contact person: Tanja Rauh, vložišče
E-mail: info@grosuplje.si
Telephone: +386 17888750
Fax: +386 17888764
Internet address(es):
Main address: http://www.grosuplje.si
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.grosuplje.si/Razpisi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13977
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Reference number: 351-6/2015
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 927 666.51 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45450000 Other building completion work
71355000 Surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 927 666.51 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dne 27.11.2015 je bil med naročnikom ter Ministrstvom za okolje in prostor sklenjen sporazum, po katerem je bilo določeno, da slednje financira investicijo v višini 100 % pogodbene vrednosti.. Dne 13.6.2019 sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija RS za vode sklenila sporazum o prenosu sporazuma, s katerim se je investitorstvo preneslo na slednjo.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/12/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/12/2019
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.12.2019 23:59:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Občina Grosuplje
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
Postal code: 1290
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2019