Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Gradnje - 524790-2019

06/11/2019    S214

Slovenija-Grosuplje: Gradbena dela na vodnih objektih

2019/S 214-524790

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Grosuplje
Nacionalna identifikacijska številka: 5880734000
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Rauh, vložišče
E-naslov: info@grosuplje.si
Telefon: +386 17888750
Telefaks: +386 17888764
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.grosuplje.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.grosuplje.si/Razpisi/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13977
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Referenčna številka dokumenta: 351-6/2015
II.1.2)Glavna koda CPV
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 927 666.51 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah
45310000 Elektroinštalacijska dela
45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela
45450000 Druga zaključna gradbena dela
71355000 Geodetske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 927 666.51 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dne 27.11.2015 je bil med naročnikom ter Ministrstvom za okolje in prostor sklenjen sporazum, po katerem je bilo določeno, da slednje financira investicijo v višini 100 % pogodbene vrednosti.. Dne 13.6.2019 sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija RS za vode sklenila sporazum o prenosu sporazuma, s katerim se je investitorstvo preneslo na slednjo.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/12/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/01/2020
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/12/2019
Lokalni čas: 09:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.12.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Grosuplje
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/11/2019