Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 525106-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Куриерски услуги
NDНомер на публикацията на обявлението525106-2020
PDДата на публикуване03/11/2020
OJНомер на броя на ОВ S214
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаКомисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (129010997)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен29/10/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)64120000 - Куриерски услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.caciaf.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС