Tjenesteydelser - 525470-2019

06/11/2019    S214    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Odense: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2019/S 214-525470

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kanita Rikalo
E-mail: karik@odense.dk
Telefon: +45 29107887

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fadb07a3-7aab-414a-a038-c8c5a3b0fb0a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Invitation til dialogmøde, Tilsyn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Odense Kommune forbereder et udbud af Tilsynsydelser på plejehjem mv og ønsker i den forbindelse at indgå i dialog med potentielle tilbudsgivere. Dialogmøder afholdes d. 2.12.2019 kl. 09:00-12:00. Interesserede tilbudsgivere bedes skrive til specialkonsulent Kanita Rikalo på karik@odense.dk

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune forbereder et udbud af Tilsynsydelser på plejehjem mv og ønsker i den forbindelse at indgå i dialog med potentielle tilbudsgivere. Dialogmøder afholdes d. 2.12.2019 kl. 09:00-12:00. Interesserede tilbudsgivere bedes skrive til specialkonsulent Kanita Rikalo på karik@odense.dk

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

I lov om retssikkerhed og administration har kommunalbestyrelsen jf. § 15 ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2019