Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 525717-2021

15/10/2021    S201

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Industrial clothing

2021/S 201-525717

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie - Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-330
Country: Poland
Contact person: Beata Fiuczek
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telephone: +48 327564057
Internet address(es):
Main address: www.jsw.pl
Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jsw.pl/dla-kontrahentow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakupy.jsw.pl/
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Reference number: 12/PM/22
II.1.2)Main CPV code
18113000 Industrial clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej drelichowej wzmacnianej (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 8 755 kpl. i 20 420 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18113000 Industrial clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej drelichowej wzmacnianej (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 8 755 kpl. i 20 420 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej drelichowej (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 65 kpl. i 23 450 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18113000 Industrial clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej drelichowej (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 65 kpl. i 23 450 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników dozoru (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 1 588 kpl. i 1 281 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18113000 Industrial clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników dozoru (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 1 588 kpl. i 1 281 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odzieży roboczej ocieplanej (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 360 kpl. i 4 199 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18113000 Industrial clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa odzieży roboczej ocieplanej (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 360 kpl. i 4 199 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa koszul roboczych flanelowych w ilości 29 955 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113470 Protective shirts or pants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa koszul roboczych flanelowych w ilości 29 955 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: www.jsw.pl w zakładce „Dla kontrahentów”.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: www.jsw.pl w zakładce „Dla kontrahentów”.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: www.jsw.pl w zakładce „Dla kontrahentów”.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji finansowej,

- zdolności technicznej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 PZP.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysokości:

zadanie 1 – 20 000,00 zł,

zadanie 2 – 15 000,00 zł,

zadanie 3 – 3 000,00 zł,

zadanie 2 – 5 000,00 zł,

zadanie 3 – 10 000,00 zł.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia zamawiającemu faktury, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto lub całkowita cena netto za pakiet (waga– 100%, maksymalna ilość punktów– 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 164-431815
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021