TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 525906-2020

Submission deadline has been amended by:  15592-2021
04/11/2020    S215

Luxemburg-Luxemburg: Väline itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestointeja (EPIC) varten – teknisen tuen puitesopimus infrahankkeiden valmistelua varten

2020/S 215-525906

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010336
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7366
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Väline itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestointeja (EPIC) varten – teknisen tuen puitesopimus infrahankkeiden valmistelua varten

Viitenumero: AA-010336
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu - MA09
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Itäisen kumppanuuden liitettävyyden investointivälineen (Eastern Partnership Investment in Connectivity - EPIC) tavoitteena on kehittää neuvonnan ja teknisen tuen ohjelma, jonka avulla avustetaan itäisen kumppanuuden maita niiden suunnitellessa, valmistellessa ja toteuttaessa Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) liittyviä infrahankkeita kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja näiden maiden, EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten vaatimusten mukaisesti. Kyseisellä puitesopimuksella toimitetaan teknistä tukea korkealaatuisten liikenneinfrahankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun liittyvien selvitysten ja asiakirjojen (esim. toteutettavuuden esiselvitykset, strategiset ympäristöarvioinnit, toteutettavuusselvitykset, turvallisuuskatselmukset, ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit, alustavat suunnitelmat) tuottamiseksi, tuetaan valikoituja näkökohtia hankkeita toteutettaessa sekä viestintätoimia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71335000 Tekniset tutkimukset
71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu
71311230 Rautatien rakennustekniset palvelut
71311220 Tienrakennustekniset palvelut
71313400 Ympäristövaikutusten arviointi rakentamisessa
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4) edellä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 5
enimmäismäärä: 6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Katso asiakirjat kohdassa II.1.4) annetusta internetosoitteesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Tekninen tuki rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta naapuruuspolitiikan investointialustan puitteissa.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 118-285316
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/01/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 31/01/2021
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tekninen tuki rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta naapuruuspolitiikan investointialustan puitteissa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/10/2020