Roboty budowlane - 526061-2020

Submission deadline has been amended by:  582377-2020
TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia526061-2020
PDData publikacji04/11/2020
OJNumer wydania Dz.U. S215
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany30/10/2020
DTTermin składania ofert21/12/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL84
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE