Servicii - 526273-2017

30/12/2017    S250

Spania-Alicante: Gestionare de evenimente

2017/S 250-526273

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3156
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionare de evenimente

Număr de referinţă: AO/014/17
II.1.2)Cod CPV principal
79900000 Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul fundamental al acestui contract-cadru este de a asigura o proiectare de cea mai înaltă calitate a activităților de evenimente instituționale și de organizare impecabilă și sprijin logistic pentru a garanta succesul acestora.

Contractantul are capacitatea de a răspunde nevoilor EUIPO în materie de organizare și coordonare a evenimentelor și capacitatea de a dezvolta și gestiona o rețea de parteneri/subcontractanți care realizează pachetul complet de activități al fiecărui eveniment. Contractantul are, de asemenea, la dispoziția acestuia, resursele EUIPO, precum agenția de turism, servicii de copiere, curățenie, siguranță, după cum se detaliază în specificațiile tehnice din anexa II.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spania

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pe lângă furnizarea serviciilor operaționale, domeniul de aplicare al contractului include furnizarea de servicii specifice și de servicii de asistență în materie de gestionare a evenimentelor.

Serviciile operaționale sunt cele prestate în mod obișnuit și sunt descrise în detaliu în Specificațiile Tehnice. Acestea includ gestionare evenimentelor, gestionarea calității și controlul sălilor de conferințe, organizarea de webinar, gestionarea serviciilor EUIPO.

În ceea ce privește serviciile specifice care pot fi solicitate de către EUIPO în cadrul anumitor evenimente, următoarele sunt incluse, fără a se limita la: proiectarea evenimentelor, fabricarea și asamblarea standurilor de expoziție, servicii de moderator sau speaker externi, serviciile de catering extern, serviciile de traducere și interpretare, sprijin administrativ, servicii de însoțitori de zbor/gazduire, sprijin logistic (plasarea și închirierea de mobilier, etc.) la locații situate în afara sediului EUIPO (dacă nu sunt incluse în contractul de închiriere a locației), furnizarea și gestionarea echipamentelor audiovizuale și a sistemului de vot, în locații situate în afara sediului EUIPO, sprijin tehnic pentru sălile de conferințe în locații situate în afara sediului EUIPO (dacă nu sunt incluse în contractul de închiriere de echipamente), servicii de curățenie în locurile situate în afara peninsulei spaniole (dacă nu sunt incluse în contractul de închiriere a locației), materiale de difuzare, activități legate de eveniment, uniforme, materiale promoționale.

Serviciile de sprijin a evenimentelor includ activități care pot permite respectarea oricărei solicitări sau furnizarea oricărui serviciu solicitat de EUIPO în cadrul unei gestionări complete a evenimentelor.

Acestea includ servicii de gestionare economică și financiară, servicii de întreținere și asamblare, servicii de formare, servicii informatice, servicii de consultanță tehnică și alte servicii suplimentare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită pe teren/ședință de informare este prevăzută pentru 15 ianuarie 2018, la ora 11, la adresa Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 12 ianuarie 2018.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/02/2018
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/02/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spania

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail către procurement@euipo.europa.eu până la 5 februarie 2018.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Documentele licitației vor fi disponibile pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/12/2017