Tjänster - 526273-2017

30/12/2017    S250

Spanien-Alicante: Evenemangshantering

2017/S 250-526273

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO – European Union Intellectual Property Office)
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3156
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Evenemangshantering

Referensnummer: AO/014/17
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79900000 Diverse företags- och övriga tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta ramavtal är att säkerställa en högkvalitativ utformning av institutionella evenemangsaktiviteter och ett oklanderligt organisatoriskt och logistiskt stöd för att garantera deras framgång.

Uppdragstagaren ska ha kapacitet att tillgodose behoven hos EUIPO när det gäller organisering och samordning av evenemang, samt att utveckla och förvalta ett nätverk av partners/underleverantörer som genomför det kompletta paketet med aktiviteter vid alla händelser. Uppdragstagaren ska också ha tillgång till sådana resurser från EUIPO, såsom resebyrå, kopieringstjänster, städning, säkerhet, vilka kan beskrivas i bilaga II Tekniska specifikationer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanien

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utöver tillhandahållandet av operativa tjänster omfattar kontraktet även tillhandahållandet av specifika tjänster och supporttjänster som är relaterade till evenemangshantering.

Operativa tjänster är sådana tjänster som vanligtvis utförs och beskrivs i detalj i de tekniska specifikationerna. De omfattar evenemangshantering, kvalitetshantering och kontroll av konferenslokaler, organisering av webbinarium, förvaltning av EUIPO: s tjänster.

När det gäller specifika tjänster som EUIPO kan begära vid vissa evenemang ingår (men är inte begränsat till) följande: utformning av evenemang, tillverkning och uppsättning av utställningsmonter, externa talare eller moderatortjänster, externa cateringtjänster, översättnings- och tolkningstjänster, administrativt stöd, serverings-/ värdtjänster, logistiskt stöd (utplacering och uthyrning av möbler etc.) på platser som är belägna utanför EUIPO:s huvudkontor (om det inte ingår i hyresavtal för evenemanget), tillhandahållande och hantering av audiovisuell utrustning och röstsystem i platser som är belägna utanför EUIPO: s huvudkontor, tekniskt stöd till konferenslokalerna på platser som är belägna utanför EUIPO: s huvudkontor (om de inte ingår i uthyrning av utrustningen), städning på platser utanför den Iberiska halvön (om det inte ingår i hyresavtal avseende platsen för evenemanget), sändningsmaterial, evenemangsrelaterade aktiviteter, uniformer, reklammaterial.

Evenemangstjänster inkluderar sådana aktiviteter som kan möjliggöra att uppfylla begäran eller tillhandahålla tjänster som krävs av EUIPO inom ramen för genomförande av omfattande evenemang.

De omfattar ekonomiska och finansiella förvaltningstjänster, underhålls- och monteringstjänster, utbildningstjänster, IT-tjänster, tekniska konsulttjänster samt andra tilläggstjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett platsbesök/informationsmöte planeras den 15 januari 2018 klockan 11.00 på Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

Varje anbudsgivare får skicka högst två företrädare. Företrädarnas namn och nummer på deras id-handlingar ska skickas till EUIPO via e-post (procurement@euipo.europa.eu) senast den 12 januari 2018.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/02/2018
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/02/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanien

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst två företrädare. Företrädarnas namn och nummer på deras id-handlingar ska skickas till EUIPO via e-post till procurement@euipo.europa.eu senast den 5 februari 2018.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress som anges i punkt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar, ändringar eller svar på frågor som offentliggörs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/12/2017