Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 526294-2022

27/09/2022    S186

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 186-526294

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 7770004960
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 28
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Nowak
E-Mail: agnieszka.nowak@up.poznan.pl
Telefon: +48 618487510
Fax: +48 618955043
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://up-poznan.logintrade.net/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i drukarek

Referenznummer der Bekanntmachung: 727/AZ/262/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i drukarek.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

a) część nr 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych

b) część nr 2 – Sukcesywna dostawa monitorów

c) część nr 3 – Sukcesywna dostawa drukarek

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych:

a) w zakresie części 1 został zamieszczony w załączniku nr 2B do formularza oferty – opis parametrów

technicznych – cz. 1

b) w zakresie części 2 został zamieszczony w załączniku nr 2B do formularza oferty – opis parametrów

technicznych – cz. 2

c) w zakresie części 3 został zamieszczony w załączniku nr 2B do formularza oferty – opis parametrów

technicznych – cz. 3

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 408 386.67 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2B do

formularza oferty – opis parametrów technicznych – cz. 1.

Zamówienie obejmuje:

a) dostawę, transport przedmiotu Umowy oraz jego wniesienie w miejsce wskazane w zamówieniu;

b) instalację i uruchomienie przedmiotu Umowy;

c) zainstalowanie systemu operacyjnego;

d) zainstalowanie oprogramowania biurowego, zakupionego przez Zamawiającego (oprogramowanie to nie jest

przedmiotem zamówienia);

e) zainstalowanie oprogramowania monitorującego dostarczonego przez Zamawiającego (oprogramowanie to

nie jest przedmiotem zamówienia);

f) Wykonawca będzie zobowiązany również do przypisania każdemu komputerowi indywidualnej nazwy podanej

przez Zamawiającego;

g) dostarczenie odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury

użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 2A do formularza oferty - kalkulacja cenowa dla części 1 ilości

sprzętu są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w

ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Uczelni. Zamawiający

zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 60% wartości brutto Umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zobowiązania brutto umowy, w zależności od tego, który

wariant nastąpi pierwszy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa monitorów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa monitorów.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2B do

formularza oferty – opis parametrów technicznych – cz. 2.

Zamówienie obejmuje:

a) dostawę, transport przedmiotu Umowy oraz jego wniesienie w miejsce wskazane w zamówieniu;

b) instalację i uruchomienie;

c) dostarczenie odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury

użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 2A do formularza oferty - kalkulacja cenowa dla części 2 ilości

sprzętu są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w

ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Uczelni. Zamawiający

zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 60% wartości brutto Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zobowiązania brutto umowy, w zależności od tego, który

wariant nastąpi pierwszy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa drukarek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110 Laserdrucker
30232150 Tintenstrahldrucker
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa drukarek.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych został zamieszczony w załączniku nr 2B do

formularza oferty – opis parametrów technicznych – cz. 3.

Zamówienie obejmuje:

a) dostawę, transport przedmiotu Umowy oraz jego wniesienie w miejsce wskazane w zamówieniu;

b) instalację i uruchomienie;

c) dostarczenie odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury

użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 2A do formularza oferty - kalkulacja cenowa dla części 3 ilości

sprzętu są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w

ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Uczelni. Zamawiający

zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 60% wartości brutto Umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zobowiązania brutto umowy, w zależności od tego, który

wariant nastąpi pierwszy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 137-391198
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa drukarek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak
Nationale Identifikationsnummer: 7811115539
Postanschrift: ul. Sianowska 4a
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 156 456.00 PLN / höchstes Angebot: 156 456.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022