Storitve - 526301-2017

30/12/2017    S250

Belgija-Bruselj: Študija za opredelitev pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki

2017/S 250-526301

Predhodno informativno obvestilo

To obvestilo je samo za predhodno obveščanje

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštni naslov: Rue de la Loi 200
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: B-1049
Država: Belgija
E-naslov: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: boj proti goljufijam

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija za opredelitev pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki

II.1.2)Glavna koda CPV
79314000 Študija izvedljivosti
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Komisija EU naroča zunanjo študijo za opredelitev/razvoj enotnega nevtralnega pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v državah članicah in EU. Študija bo zagotovila orodje za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobakom v posameznih državah članicah in v EU kot celoti. Študija mora vključevati tudi možnosti o tem, kako določiti obseg trgovine s tobačnimi izdelki, tj. pretok takšnih izdelkov v, znotraj in iz EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nedovoljena trgovina s cigaretami in drugimi tobačnimi izdelki je globalni pojav, ki samo v EU povzroči letno izgubo več kot 10 000 000 000 EUR v javnih prihodkih. V sporočilu Komisije iz leta 2013 „Okrepitev boja proti tihotapljenju cigaret in drugih oblik nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki – Celovita strategija EU“ so opredeljeni številni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, vključno z izboljšanjem določanja obsega nedovoljene trgovine s tobakom.

V zvezi s tem naroča Komisija EU zunanjo študijo za opredelitev/razvoj enotnega nevtralnega pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v državah članicah in EU. Študija bo zagotovila orodje za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobakom v posameznih državah članicah in v EU kot celoti. Študija mora vključevati tudi možnosti o tem, kako določiti obseg trgovine s tobačnimi izdelki, tj. pretok takšnih izdelkov v, znotraj in iz EU.

II.2.14)Dodatne informacije
II.3)Predvideni datum objave obvestila o naročilu:
19/01/2018

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/12/2017