Tjenesteydelser - 526328-2017

30/12/2017    S250

Belgien-Bruxelles: Huset for Europæisk Historie — Levering af turistguides og læringsformidlere

2017/S 250-526328

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: hehtenders@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2797
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Huset for Europæisk Historie — Levering af turistguides og læringsformidlere

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/815
II.1.2)Hoved-CPV-kode
63514000 Turistguidevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af turistguides og læringsformidlere. Tjenesteyderen (kontrahenten) skal bistå Europa-Parlamentet i at levere læringsprogrammer til diverse målgrupper med forskellige læringsniveauer til Huset for Europæisk Historie og muligvis til andre af Europa-Parlamentets faciliteter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92312000 Formidling af kunst
92331210 Tjenester i forbindelse med underholdning af børn
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Huset for Europæisk Historie, Bruxelles og Belgien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet ønsker at outsource et antal medarbejderaktiviteter og søger en tjenesteyder, der kan levere tjenesteydelser i form af strukturerede ture, aktiviteter og workshops for børn, unge og voksengrupper, der besøger museet samt andre besøgsfaciliteter hos Europa-Parlamentet.

Huset for Europæisk Historie planlægger at øge og udvide deres tilbud af strukturerede ture, aktiviteter og workshops for børn, unge og voksengrupper der besøger museet. Museet planlægger at:

— Tilbyde guidede ture for voksengrupper og enkeltpersoner på visse dage og tidspunkter på ugen.

— Øge sit tilbud af guidede ture kombineret med workshops for skoler.

— Tilrettelægge weekendaktiviteter for familier.

— Tilrettelægge aftenaktiviteter forbundet med særlige kulturelle arrangementer, nogle gange i partnerskab med andre kulturelle lokaliteter.

Andre sideløbende tjenesteydelser arbejder på gennemførelsen af skræddersyede besøg på de eksisterende besøgsfaciliteter på hele Europa-Parlamentets område. Det grundlæggende formål er at leve op til forskellige besøgsprofilers specifikke interesse, såsom bygningens arkitekturaspekt, eller den historiske udvikling af Europa-Parlamentet i dets nuværende miljø.

Huset for Europæisk Historie skal bruge guider og læringsformidlere til aktiviteter med regelmæssige mellemrum og på ad hoc-basis for enkeltstående aktiviteter.

De centrale forvaltnings- og kommunikationsfunktioner forbliver hos de specifikke driftstjenester i Europa-Parlamentet, samt indhold leveret under den aflønnede undervisning af personer ansat gennem kontrahenten.

Tjenesteydelserne omfattet af denne kontrakt vedrører:

— Levering af turistguides og læringsformidlere med den af Huset for Europæisk Histories krævede viden og kompetence og andre besøgsfaciliteter hos Europa-Parlamentet

— Planlægning og tilrettelæggelse af tjenesteydelser mellem Europa-Parlamentet og turistguides/læringsformidlere primært ved tilrettelæggelse af distribution af turistguides/læringskoordinatorer i henhold til de besøgendes behov som angivet af medarbejderne i Huset for Europæisk Historie og andre af Europa-Parlamentets faciliteter

— og diverse andre tjenesteydelser, der svarer til de operationelle ad hoc-behov knyttet til de strukturerede ture og aktivitetsstyringen og er omfattet af kontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil blive fornyet stiltiende årligt, men løbetiden må ikke overstige 4 år fra datoen for dens ikrafttræden, jf. stk. 1, medmindre en af parterne fremsætter indvendinger herimod pr. anbefalet brev mindst 1 måned før udløbet af den oprindelige varighed eller før den årlige dato for fornyelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/03/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Bruxelles, Belgien.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate General for Communication
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2017