Tjänster - 526328-2017

30/12/2017    S250

Belgien-Bryssel: Europeiska historiens hus - Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare

2017/S 250-526328

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: hehtenders@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2797
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiska historiens hus - Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/815
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63514000 Turistguidning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare. Tjänsteleverantören (uppdragstagaren) ska bistå Europaparlamentet i att leverera utbildningsprogram för olika målgrupper med olika inlärningsförmågor i Europeiska historiens hus samt, möjligen, i andra lokaler i Europaparlamentet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92312000 Artistiska tjänster
92331210 Fritidsledning för barn
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska historiens hus — Bryssel och Belgien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet önskar att utkontraktera ett antal arbetsuppgifter och söker en tjänsteleverantör som ska tillhandahålla tjänster med anknytning till de strukturerade rundvandringarna, aktiviteter och workshops för grupper av barn, unga och vuxna som besöker museet och andra besöksplatser i Europaparlamentet.

Europeiska historiens hus avser att öka och expandera sitt utbud av strukturerade rundvandringar, aktiviteter och workshops för grupper av barn, unga och vuxna som besöker museet. Museet avser:

- Erbjuda guidade turer för vuxengrupper och individer på särskilda dagar och tider under veckan.

- Utöka sitt utbud av guidade turer kombinerat med workshops för skolor.

- Organisera helgaktiviteter för familjer.

- Organisera kvällsaktiviteter med anknytning till särskilda kulturella evenemang, ibland i samarbete med andra kulturella verksamheter.

Samtidigt arbetas för närvarande på ett genomförande av skräddarsydda besök vid nuvarande besöksplatser på hela Europaparlamentets område. Huvudsyftet är att väcka intresse hos besökare av olika slag och med särskilda intressen, såsom byggnadens arkitektoniska aspekter, eller Europaparlamentets historiska utveckling i sin nuvarande miljö.

Europeiska historiens hus skulle behöva turistguider och utbildningsledare för aktiviteter med jämna mellanrum och på ad hoc-basis för engångsaktiviteter.

Nyckelfunktionerna för ledning och kommunikation kommer att förbli hos Europaparlamentets särskilda operativa tjänster, såväl som det innehåll som tillhandahålls under den avlönade utbildningen för personer som anställs genom uppdragstagaren.

Tjänsterna som omfattas av kontraktet anknyter till följande:

— Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare med den kunskap och kompetens som erfordras av Europeiska historiens hus och andra besöksplatser i Europaparlamentet,

— Planering och samordning av tjänster mellan Europaparlamentet och turistguider/utbildningsledare, huvudsakligen genom att organisera fördelningen av turistguider/utbildningsledare enligt besökarnas behov, såsom de uttrycks av anställda vid Europeiska historiens hus och andra platser i Europaparlamentet,

— samt diverse andra tjänster som överensstämmer med operativa behov på ad hoc-basis, avseende förvaltning av de strukturerade rundvandringar och aktiviteter som omfattas av kontraktet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att förlängas automatiskt årsvis, men kontraktets löptid får inte överstiga 4 år från datumet för dess ikraftträdande, enligt vad som anges i föregående punkt, såvida inte någon av parterna minst 1 månad före utgången av den inledande löptiden eller före varje årligt datum för förlängning genom rekommenderat brev motsätter sig detta.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/03/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/03/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europaparlamentet, Bryssel, Belgien.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Communication
Ort: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/12/2017