Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 526329-2017

30/12/2017    S250    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Prevoz z limuzinami in minibusi za poslance Evropskega parlamenta v Strasbourgu

2017/S 250-526329

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Plateau de Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2929
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Direction de la logistique — service de passation de marchés publics
E-naslov: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3126
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevoz z limuzinami in minibusi za poslance Evropskega parlamenta v Strasbourgu

Referenčna številka dokumenta: 06B10/2017/051
II.1.2)Glavna koda CPV
60171000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament je objavil javni razpis za zagotavljanje dodatnih zmogljivosti prevoza za določeno število ur ob konicah za prevoz poslancev Evropskega parlamenta v času opravljanja funkcije z limuzinami in minibusi z voznikom za potovanja od stavb Evropskega parlamenta v Strasbourgu do letališča ali železniških postaj, ki služijo mestu (vključno s postajo v Offenburgu), in obratno ter v mestu Strasbourg in okolici v polmeru 20 km med parlamentarnimi zasedanji ali v času drugih dogodkov, ki jih organizira Evropski parlament v mestu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FRF11
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Najem vozil z voznikom v vnaprej določenih časovnih obdobjih za prevoze v Strasbourgu in okolici (letališče, postaja Offenburg) v okviru parlamentarnih dejavnosti v Strasbourgu.

Predvideni obseg zajema 720 ur storitev na teden, s 40 vozili, za 12 tednov na leto.

Podrobnosti v urah so na voljo v tehničnih specifikacijah, ki so na voljo na spletnem naslovu iz točke I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Ustreznost predlaganega upravljanja in organizacije za koordinacijo projekta / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Okoljski ukrepi / Ponder: 10
Cena - Ponder: 70
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Najvišja vrednost okvirne pogodbe bo določena na podlagi cene na enoto, pomnožene s predvideno količino v urah za obdobje trajanja pogodbe, po uporabi faktorja 1,15, ki zajema nepredvidene spremembe zahtev.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

— biti mora vpisan v register poklicev ali trgovski register, razen v primeru mednarodne organizacije,

— imeti mora posebno dovoljenje, ki izkazuje, da je pooblaščen za izvedbo naročila v državi, v kateri je ustanovljen, ali biti član posebne strokovne organizacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadovoljivo poslovno in finančno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami, ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

— minimalni letni promet v višini 750 000 EUR, realiziran na področju, ki ga zajema naročilo, ki bo oddano (prevoz pomembnih oseb z limuzino), v preteklih 2 poslovnih letih, za kateri so bili zaključeni računi,

— zavarovanje poklicnega tveganja.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadovoljivo tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določili, ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

— najmanj 2 leti izkušenj in potrdila o zadovoljivi izvedbi v zvezi s storitvami, ki so podobne storitvam v zadevnem naročilu,

— flota lastnih ali trajno najetih vozil, ki vključuje najmanj 20 limuzin in 20 minibusov, v času oddaje ponudbe,

— zadostno število razpoložljivih izkušenih voznikov ter upravnega in vodstvenega osebja za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti od začetka trajanja okvirne pogodbe.

Uporaba sposobnosti drugih subjektov je dovoljena, zlasti z združevanjem gospodarskih subjektov ali sklepanjem pogodb s podizvajalci.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Izvajalec mora brez pridržkov in izjem izpolniti naročilnice, ki jih pošlje Evropski parlament v skladu s pogodbenimi določbami (obveznost izvedbe).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/01/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/02/2018
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Luxembourg.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glej razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudb).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Neobvezni obisk prostorov bo organiziran 18.1.2018 v Strasbourgu.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče, Pristojni organ Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih (od obvestila ali objave), ki se zaradi razdalje lahko podaljša.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/12/2017