Lieferungen - 526355-2022

27/09/2022    S186

Polen-Olsztyn: Netzausrüstung

2022/S 186-526355

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Postanschrift: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-575
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Koczwara
E-Mail: miroslaw.koczwara@uw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895232779
Fax: +48 895272049
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
Adresse des Beschafferprofils: https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: WO-IV.272.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia:

1) CZĘŚĆ I – dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych,

2) CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych,

3) CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM,

4) CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr,

5) CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 211 270.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
48820000 Server
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Bezledach, Grzechotkach oraz Gołdapi (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ I - dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych, zawierająca:

1) serwer typ I – 1 szt.,

2) wydajną stację graficzną – 2 szt.,

3) monitor – 2 szt.,

4) serwer typ II – 2 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 2 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gołdapi, Gronowie, KPG w Braniewie i KPG w Skandawie - OC w Korszach (miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ II – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy typ I – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy typ II – 3 szt.,

3) przełącznik sieciowy typ III – 1 szt.,

4) przełącznik sieciowy typ IV – 10 szt.,

5) przełącznik sieciowy typ V – 13 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 3 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

siedziba Zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy), oraz siedziba DPG w Grzechotkach (miejsce realizacji serwisu gwarancyjnego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ III – dostarczenie przełączników sieciowych KVM – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ III zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 4 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego – Olsztyn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ IV – dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr, zawierająca:

1) przełącznik sieciowy FC – 1 szt.,

2) przełącznik sieciowy hybrydowy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 5 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000 Diverse Computerausrüstungen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego – Olsztyn (miejsce dostawy i realizacji serwisu gwarancyjnego), oraz siedziby DPG w Grzechotkach, Gronowie, MPG w Elblągu - Placówka SG (miejsca realizacji serwisu gwaranc.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ V – dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego, zawierająca:

1) dysk SSD 512GB 2,5” – 21 szt.,

2) dysk SSD 1TB 2,5” – 1 szt.,

3) dysk SSD 256GB 2,5” – 5 szt.,

4) dysk SSD 240GB 2,5” – 10 szt.,

5) pamięć RAM DDR4 RDIMM 16GB – 2 szt.,

6) pamięć RAM DDR4 4GB SODIMM – 5 szt.,

7) pamięć RAM DDR4 RDIMM do serwera 32GB – 1 szt.,

8) oprogramowanie-pakiet biurowy – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ V zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Opis znajdujący się w załączniku nr 6 do SWZ zawiera minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 133-378570
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WO-IV.272.11.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie serwerów i wydajnych stacji graficznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6452536469
Postanschrift: ul. Damrota 6/301
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-022
Land: Polen
E-Mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Telefon: +48 883255625
Internet-Adresse: www.vtit.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 106 124.13 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 105 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WO-IV.272.11.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby przejść granicznych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WO-IV.272.11.2022
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych KVM.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMI Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9512308220
Postanschrift: ul. Działkowa 37
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-234
Land: Polen
E-Mail: biuro@gruparomi.pl
Telefon: +48 228462262
Internet-Adresse: www.gruparomi.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 655.76 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 136.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WO-IV.272.11.2022
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie przełączników sieciowych na potrzeby Wydziału Organizacji i Kadr.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Virtual Technologies IT Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6452536469
Postanschrift: ul. Damrota 6/301
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-022
Land: Polen
E-Mail: przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Telefon: +48 883255625
Internet-Adresse: www.vtit.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 72 668.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 72 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WO-IV.272.11.2022
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

dostarczenie podzespołów komputerowych oraz oprogramowania biurowego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spinel Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8990022713
Postanschrift: ul. Podwale 75
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-449
Land: Polen
E-Mail: jacek.piekarski@spinel.com.pl
Telefon: +48 713423007
Internet-Adresse: www.spinel.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 312.19 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 434.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

wskazanie w Sekcji V.1) podstawy nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 wynika z ograniczonej możliwości wyboru podstaw unieważnienia postępowania. Faktyczną podstawą nieudzielenia zamówienia w zakresie części 2 jest art. 255 pkt 3 w związku z art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022