Lieferungen - 526370-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Bedrucktes Büromaterial außer Formularen

2022/S 186-526370

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Nationale Identifikationsnummer: REGON 014925224
Postanschrift: Lewartowskiego 6
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Łabuś
E-Mail: aleksandra.labus@cke.gov.pl
Telefon: +48 225366632
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.cke.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/S 089-239757
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199700 Bedrucktes Büromaterial außer Formularen - UB04
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:Zadanie 1 dotyczy egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 rokuZadanie 2 dotyczy egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 rokuZadanie 3 dotyczy Centralnego Egzaminu Wstępnego w czerwcu 2023 rokuZadanie 4 dotyczy egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 29 541 532.36 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197630 Druckpapier - AB18
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - BC11
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes - BC11
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung - BC11
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste - BC11
30234300 CDs (Compact Disks) - JA01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach: Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku; Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku; Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w czerwcu 2023 roku; Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ. 3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 4.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć dowód zawarcia polisy OC wraz z opłaconą wymagalną składką. Polisę OC Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spełniać łącznie co najmniej warunki określone w załączniku nr 5 do SWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych, realizowanych przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził konsultacje rynkowe na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i umieścił na własnej stronie internetowej informacje pozyskane w drodze konsultacji: https://bip.cke.gov.pl/. 10. Forma rozliczeń z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy. Załącznik 1 do SWZ - OPZ zawiera szczegółowe terminy realizacji zamówienia, liczby materiałów egzaminacyjnych, kopert, płyt, paczek oraz usług.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Gewichtung: 8.00
Qualitätskriterium - Name: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 1 / Gewichtung: 6.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 2 / Gewichtung: 6.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość tej części zamówienia 18 125 704.06 PLN netto

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-239757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Samindruk Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 005730068
Postanschrift: UL. SIKORSKIEGO 37
Ort: BRODNICA
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 87-300
Land: Polen
Telefon: +48 228439351
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O
Postanschrift: AL. NMP 52
Ort: CZĘSTOCHOWA
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Telefon: +48 343430434
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 000173344
Postanschrift: ul. Fort Wola 22
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-258
Land: Polen
Telefon: +48 224602900
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 340563910
Postanschrift: Cegielna 10/12
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-110
Land: Polen
Telefon: +48 523542700
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Toruńskie Zakłady Graficzne „ZAPOLEX” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 870580021
Postanschrift: ul. Gen. Sowińskiego 2/4
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Telefon: +48 566530301
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 125 704.06 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 941 850.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 35 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Usługi Pocztowe

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szacunkowa wartość zamówienia jest podana bez Vat

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termin i zasady odwołania zgodne z działem IX ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022