Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 526370-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Bedrucktes Büromaterial außer Formularen

2022/S 186-526370

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Nationale Identifikationsnummer: REGON 014925224
Postanschrift: Lewartowskiego 6
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Łabuś
E-Mail: aleksandra.labus@cke.gov.pl
Telefon: +48 225366632
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.cke.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/S 089-239757
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199700 Bedrucktes Büromaterial außer Formularen - UB04
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:Zadanie 1 dotyczy egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 rokuZadanie 2 dotyczy egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 rokuZadanie 3 dotyczy Centralnego Egzaminu Wstępnego w czerwcu 2023 rokuZadanie 4 dotyczy egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 29 541 532.36 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197630 Druckpapier - AB18
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - BC11
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes - BC11
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung - BC11
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste - BC11
30234300 CDs (Compact Disks) - JA01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach: Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku; Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku; Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w czerwcu 2023 roku; Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ. 3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 4.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć dowód zawarcia polisy OC wraz z opłaconą wymagalną składką. Polisę OC Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spełniać łącznie co najmniej warunki określone w załączniku nr 5 do SWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych, realizowanych przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził konsultacje rynkowe na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i umieścił na własnej stronie internetowej informacje pozyskane w drodze konsultacji: https://bip.cke.gov.pl/. 10. Forma rozliczeń z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy. Załącznik 1 do SWZ - OPZ zawiera szczegółowe terminy realizacji zamówienia, liczby materiałów egzaminacyjnych, kopert, płyt, paczek oraz usług.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Gewichtung: 8.00
Qualitätskriterium - Name: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 1 / Gewichtung: 6.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 2 / Gewichtung: 6.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość tej części zamówienia 18 125 704.06 PLN netto

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-239757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Samindruk Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 005730068
Postanschrift: UL. SIKORSKIEGO 37
Ort: BRODNICA
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 87-300
Land: Polen
Telefon: +48 228439351
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O
Postanschrift: AL. NMP 52
Ort: CZĘSTOCHOWA
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Telefon: +48 343430434
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 000173344
Postanschrift: ul. Fort Wola 22
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-258
Land: Polen
Telefon: +48 224602900
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 340563910
Postanschrift: Cegielna 10/12
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-110
Land: Polen
Telefon: +48 523542700
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Toruńskie Zakłady Graficzne „ZAPOLEX” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 870580021
Postanschrift: ul. Gen. Sowińskiego 2/4
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Telefon: +48 566530301
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 125 704.06 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 941 850.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 35 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Usługi Pocztowe

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szacunkowa wartość zamówienia jest podana bez Vat

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termin i zasady odwołania zgodne z działem IX ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022