Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Προμήθειες - 526416-2021

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

18/10/2021    S202

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2021/S 202-526416

Διορθωτικό

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.10.2021, 2021/S 191-493215)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, Rue de la Loi 175, Brussels, 1048, ΒΕΛΓΙΟ (BE)

Αντί: 

ΙΙ.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Η υπεργολαβία επιτρέπεται: όχι

Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: Κάθε υπεργολάβος πρέπει να υποβάλει δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Διάβαζε: 

ΙΙ.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Η υπεργολαβία επιτρέπεται: ναι

Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: Κάθε υπεργολάβος πρέπει να υποβάλει δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.