Építési beruházás - 526452-2017

30/12/2017    S250    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2017/S 250-526452

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03) kivitelezése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233120
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03) kivitelezése tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 41 399 816 734.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223700
65000000
31600000
45315300
45315600
45315500
45210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:

M44 gyorsforgalmi út 99+910 – 117+530 km sz. szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A”szakasz: M44 gyorsforgalmi út építése a 99+910 – 100+800 km sz. szakaszon.

44. sz. főút korrekciója az M44 felett különszintű átvezetéssel 1500 m hosszban; szabad nyílás 15,24+27,36+15,24m.

5db párhuzamos földútszakasz, hírközlési hálózat, elektromos légvezeték kiváltása.

„B” szakasz: M44 gyorsforgalmi út építése a 100+800 – 117+530 km sz. szakaszon, egy pár egyszerű pihenőhely kialakításával, ÜHK hálózattal.

4644. j. út korrekciója az M44 felett különszintű átvezetéssel,1000m hosszban; szabad nyílás 17,04+26,56+17,04m.

44. és 47. sz. főutak közös szakaszának korrekciója, körforgalmú csomópont építésével.

4 db földút átvezetés az M44 felett szabad nyílások 43,6m;37,0m; 38,5m; 43,6m, 1 db csatorna keresztezés, szabad nyílás 4,1m, 24 db párhuzamos földút szakasz.

Ívóvízvezeték, gázvezeték, kis-, közép-, nagyfeszültségű légvezeték, hírközlési hálózatok kiváltása védelembe helyezése.

„C” szakasz: Fürjesi csomópont a 44. sz. főúthoz körforgalmú csomóponttal kapcsolódva, felhajtóág az M44 felett külön szintben átvezetve, szabad nyílás 43,6m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3.Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1.4.Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 083-159885
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03)kivitelezése tárgyában.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38 287 097 456.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 41 399 816 734.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni az alábbi munkanemekben, ellenben az alvállalkozói teljesítéseknek sem az értéke, sem az aránya nem ismert.

— tervezési feladatok,

— felelős műszaki vezető,

— a kezelői lehatárolás terve,

— üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,

— tervezői művezetés,

— előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról,

— fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás),

— régészeti szakfelügyelet,

— szakfelügyeletek,

— geodézia,

— környezetvédelmi monitoring rendszer,

— ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés,

— ideiglenes forgalomterelés építés, bontás,

— biztosítékok és biztosítások,

— hírközlő vezetékek, üzemi hírközésli kiválasztásának, meglévő áthelyezésének, építésének egyes részfeladatai,

— villamosvezetékek, bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai,

— térvilágítás bontás, építés, védelmembe helyezés egyes részei,

— vízellátó vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai,

— szennyvízcsatorna hálózat építésének egyes részfeladatai,

— gázvezetékek bontásának, építésének, védelembe helyezésének, kiváltásának egyes részfeladatai,

— irtási munkák egyes részei,

— előkészítő és földmunkák egyes részei,

— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladatai,

— szegélyépítési munkák egyes részei,

— forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai,

— térkő és burkolatépítés,

— közművezetékek,

— híd - és műtárgyépítés egyes részfeladatai,

— magasépítési munkák egyes részfeladatai,

— növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei.

Ajánlattevők:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) (nyertes ajánlattevő) - adószám: 11426628-4-03.

SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra - Raab Kft., Pannon - Doprastav Kft.) (H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2) - adószám: Dömper Kft.: 10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.: 24824040-2-08; Pannon - Doprastav Kft.: 24657998-2-08.

Colas Közlekedésépítő Kft. - Colas Hungária Zrt. közös ajánlattevők (1113 Budapest, Bocskai út 73.)- adószám: Colas Közlekedésépítő Kft.: 26090575-2-43; Colas Hungária Zrt.: 14811573-2-44.

STR M44 Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft. és STRABAG AG közös ajánlattevők) (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) - adószám: STRABAG Általános Építő Kft.: 11705053-4-44; STRABAG AG: ATU14487107 (22537942-2-44).

Az V.2.4) pontban szerződés eredetileg becsült értékeként meghatározott összeg 2 % tartalékkeretet tartalmaz, míg az ugyanezen pontban szerződés végleges összértékeként feltüntetett összeg a nyertes ajánlattevő ajánlatának felolvasólapján rögzített, tartalékkeret nélküli összeget jelenti.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok:

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) - súlyszám: 10.

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) - súlyszám: 5.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § - a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2017