Építési beruházás - 526452-2017

30/12/2017    S250

Magyarország-Budapest: Közút építése

2017/S 250-526452

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03) kivitelezése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03) kivitelezése tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 41 399 816 734.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223700 Pihenőhely építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

M44 gyorsforgalmi út 99+910 – 117+530 km sz. szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A”szakasz: M44 gyorsforgalmi út építése a 99+910 – 100+800 km sz. szakaszon.

44. sz. főút korrekciója az M44 felett különszintű átvezetéssel 1500 m hosszban; szabad nyílás 15,24+27,36+15,24m.

5db párhuzamos földútszakasz, hírközlési hálózat, elektromos légvezeték kiváltása.

„B” szakasz: M44 gyorsforgalmi út építése a 100+800 – 117+530 km sz. szakaszon, egy pár egyszerű pihenőhely kialakításával, ÜHK hálózattal.

4644. j. út korrekciója az M44 felett különszintű átvezetéssel,1000m hosszban; szabad nyílás 17,04+26,56+17,04m.

44. és 47. sz. főutak közös szakaszának korrekciója, körforgalmú csomópont építésével.

4 db földút átvezetés az M44 felett szabad nyílások 43,6m;37,0m; 38,5m; 43,6m, 1 db csatorna keresztezés, szabad nyílás 4,1m, 24 db párhuzamos földút szakasz.

Ívóvízvezeték, gázvezeték, kis-, közép-, nagyfeszültségű légvezeték, hírközlési hálózatok kiváltása védelembe helyezése.

„C” szakasz: Fürjesi csomópont a 44. sz. főúthoz körforgalmú csomóponttal kapcsolódva, felhajtóág az M44 felett külön szintben átvezetve, szabad nyílás 43,6m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3.Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1.4.Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 083-159885
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti szakasz (PST: A044.03)kivitelezése tárgyában.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38 287 097 456.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 41 399 816 734.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni az alábbi munkanemekben, ellenben az alvállalkozói teljesítéseknek sem az értéke, sem az aránya nem ismert.

— tervezési feladatok,

— felelős műszaki vezető,

— a kezelői lehatárolás terve,

— üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,

— tervezői művezetés,

— előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról,

— fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás),

— régészeti szakfelügyelet,

— szakfelügyeletek,

— geodézia,

— környezetvédelmi monitoring rendszer,

— ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés,

— ideiglenes forgalomterelés építés, bontás,

— biztosítékok és biztosítások,

— hírközlő vezetékek, üzemi hírközésli kiválasztásának, meglévő áthelyezésének, építésének egyes részfeladatai,

— villamosvezetékek, bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai,

— térvilágítás bontás, építés, védelmembe helyezés egyes részei,

— vízellátó vezetékek bontásának, kiváltásának, építésének egyes részfeladatai,

— szennyvízcsatorna hálózat építésének egyes részfeladatai,

— gázvezetékek bontásának, építésének, védelembe helyezésének, kiváltásának egyes részfeladatai,

— irtási munkák egyes részei,

— előkészítő és földmunkák egyes részei,

— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladatai,

— szegélyépítési munkák egyes részei,

— forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai,

— térkő és burkolatépítés,

— közművezetékek,

— híd - és műtárgyépítés egyes részfeladatai,

— magasépítési munkák egyes részfeladatai,

— növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei.

Ajánlattevők:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) (nyertes ajánlattevő) - adószám: 11426628-4-03.

SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra - Raab Kft., Pannon - Doprastav Kft.) (H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2) - adószám: Dömper Kft.: 10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.: 24824040-2-08; Pannon - Doprastav Kft.: 24657998-2-08.

Colas Közlekedésépítő Kft. - Colas Hungária Zrt. közös ajánlattevők (1113 Budapest, Bocskai út 73.)- adószám: Colas Közlekedésépítő Kft.: 26090575-2-43; Colas Hungária Zrt.: 14811573-2-44.

STR M44 Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft. és STRABAG AG közös ajánlattevők) (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) - adószám: STRABAG Általános Építő Kft.: 11705053-4-44; STRABAG AG: ATU14487107 (22537942-2-44).

Az V.2.4) pontban szerződés eredetileg becsült értékeként meghatározott összeg 2 % tartalékkeretet tartalmaz, míg az ugyanezen pontban szerződés végleges összértékeként feltüntetett összeg a nyertes ajánlattevő ajánlatának felolvasólapján rögzített, tartalékkeret nélküli összeget jelenti.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok:

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) - súlyszám: 10.

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) - súlyszám: 5.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § - a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2017