Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 526494-2019

06/11/2019    S214

Sverige-KALMAR: Underhåll och reparation av programvara

2019/S 214-526494

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Ort: KALMAR
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 391 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Sverresdotter
E-post: anna.sverresdotter@kalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kalmar.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Support och underhåll för Hypergene

Referensnummer: 2019-47
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72267000 Underhåll och reparation av programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kalmar kommun har, efter genomförandet av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Hypergene AB avseende support och underhåll av BI-systemet Hypergene.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48330000 Programvara för schemaläggning och produktivitet
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48440000 Programvara för finansiell analys och redovisning
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72250000 System- och stödtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kalmar kommun har, efter genomförandet av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Hypergene AB avseende support och underhåll av BI-systemet Hypergene.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Kalmar kommun har, efter genomförandet av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Hypergene AB avseende support och underhåll av BI­ systemet Hypergene. Kalmar kommun innehar sedan tidigare en nyttjanderättslicens till Hypergene. Då nuvarande avtal, som innefattar support och underhåll, löper ut behöver nytt avtal avseende fortsatt support och underhåll för systemlösningen upphandlas.

Hypergene har integrerats med ett antal av kommunens övriga system. En förutsättning för att systemet ska fungera i kommunen är att det görs kontinuerliga versionsuppgraderingar, förbättringar och felrättningar.

Äganderätten till den programvara som Hypergene baseras på tillkommer Hypergene AB. Underhåll och support av Hypergene kan endast tillhandahållas av Hypergene AB. Då efterfrågade tjänster av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas av en leverantör tillämpas upphandlingsformen förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

I samband med annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft, under vilken avtal inte kan tecknas. Avtalsspärren gäller till och med 2019-11-18.

IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: Hypergene AB
Benämning på upphandlingen:

Support och underhåll för Hypergene

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/11/2019
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Hypergene AB
Nationellt registreringsnummer: 556581-1840
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Land: Sverige
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 1 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/11/2019