Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526519-2022

27/09/2022    S186

România-București: Configuraţii informatice

2022/S 186-526519

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Nationala a Romaniei
Număr naţional de înregistrare: R 361684
Adresă: Strada: Doamnei, nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030051
Țară: România
Persoană de contact: Petre Tudor
E-mail: elena.ionescu@bnro.ro
Telefon: +40 311323217
Fax: +40 213110162
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.bnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: banca
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Politica monetara

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru calculatoare

Număr de referinţă: 361684_2018_M103
II.1.2)Cod CPV principal
30211400 Configuraţii informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de stații de lucru, stații de lucru cu performanțe superioare, calculatoare portabile, calculatoare ultraportabile, tablete, docking station, monitoare și alte echipamente periferice.

Termen limita solicitare clarificari la documentatie atribuire: 17 zile anterior datei limita de depunere oferte

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de

clarificari este in a 11 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari transmise prin intermediul SEAP pana la data limita prevazuta pentru transmiterea solicitarilor de clarificari.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 10 779 380.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 10 779 380.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calculatoare portabile si accesorii

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul BNR Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului-cadru

Lot Nr.Crt Descriere echipament Cantităţi estimate

Anul I Anul II Anul III Total acord-cadru (minim estimat) Total acord-cadru (maxim estimat)

min max min max min max

II II.1 Calculator portabil de 15,6” (cu geantă) 10 50 10 100 10 150 30 300

II.2 Calculator ultraportabil de 13,3” (cu geantă şi accesorii) 5 30 5 30 10 40 20 100

II.3 Set format din docking station cu monitor de 24”, tastatură şi mouse 10 50 10 50 10 50 30 150

II.4 Mouse suplimentar (pentru calculatoare portabile) 10 100 10 100 10 100 30 300

II.5 Unități optice DVD ± RW externe 10 50 10 100 10 150 30 300

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului cadru pentru o perioada de 36 luni este de 2.811.950,00 lei, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului cadru pentru o perioada de 36 luni este de 411.370,00 lei, fara TVA.

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (1 an)

Tip Descriere echipament Cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent Cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent

Lot 2 Calculator portabil de 15,6” (cu geantă) 5 150

Calculator ultraportabil de 13,3” (cu geantă şi accesorii) 5 40

Set docking station, monitor de 24”, tastatură şi mouse 1 50

Mouse suplimentar (pentru calculatoare portabile) 5 100

Unități optice DVD ± RW externe 10 150

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent (lotul 2) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului cadru, este de 1.253.250,00 lei, fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.6. senzori cu 3 axe pentru detecția poziției afișajului / Pondere: 2
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.5. integrarea în standul monitorului a modelului de docking station / Pondere: 2
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.4. ecran IPS / Pondere: 2
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.3. tastatură iluminată / Pondere: 2
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.2. sistem de protecție a discului la șocuri / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.1 blocarea accesului la datele de pe disc / Pondere: 6
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare: 12532, Moneda: LEI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statii de lucru și monitoare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul BNR Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare calculatoare si monitoare

Lot Nr.Crt Descriere echipament Cantităţi estimate ca fiind posibil de comandat

Anul I Anul II Anul III Total acord-cadru (minim estimat) Total acord-cadru (maxim estimat)

min max min max min max

I I.1 Staţie de lucru cu un monitor de 24” 300 450 300 450 300 450 900 1350

I.2 Monitor suplimentar de 24” (pentru staţii de lucru cu două monitoare) 15 60 5 50 5 50 25 160

I.3 Staţie de lucru cu performanțe superioare cu un monitor de 27” 10 50 2 50 2 50 14 150

I.4 Monitor suplimentar de 27” (pentru unele staţii de lucru / stații de lucru cu performanțe superioare) 5 30 2 30 2 30 9 90

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului cadru ce urmeaza a fi încheiat pentru o perioada de 36 luni este de 10.083.120,00 lei, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat pentru o perioada de 36 luni este de 5.570.670,00 lei, fara TVA.

Valoarea estimata pentru acordul cadru:

intervalul: intre 5.570.670,00 si 10.083.120,00 Moneda: Lei

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (pe 12 luni)

Tip Descriere echipament Cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent Cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent

LOT 1 Staţie de lucru cu un monitor de 24” 100 450

Monitor suplimentar de 24” (pentru staţii de lucru cu două monitoare) 5 60

Staţie de lucru cu perfomanțe superioare cu un monitor de 27” 1 50

Monitor suplimentar de 27” (pentru unele staţii de lucru / grafice) 1 30

Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent (lotul 1) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului cadru, este de 3.367.620,00 lei, fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: F2.3 Compatibilitate grafica cu pachete software existente / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: F 2.2 Blocarea carcaselor unitatilor centrale / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: F 2.1 Forma sasiului unitatii centrală a stației de lucru cu un monitor de 24” / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare 33676, Moneda: LEI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tablete

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213200 Tablet PC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul central BNR

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului-cadru

Lot Nr.Crt Descriere echipament Cantităţi estimate

Anul I Anul II Anul III Total acord-cadru (minim estimat) Total acord-cadru (maxim estimat)

min max min max min max

III III.1 Tabletă (cu husă) 10 60 10 20 10 20 30 100

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, de regula anual. Valoarea maxima estimata a acordului cadru pentru o perioada de 36 luni este de 376.000,00 lei, fara TVA.

Valoarea minima estimata a acordului cadru pentru o perioada de 36 luni este de 112.800,00 lei, fara TVA.

Cantitățile minime/maxime ale contractului subsecvent (1 an)

Tip Descriere echipament Cantităţi minime estimate aferente unui contract subsecvent Cantităţi maxime estimate aferente unui contract subsecvent

LOT 3 Tabletă (cu husă) 10 60

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent (lotul 3) ce se anticipeaza a fi atribuit pentru o perioada de 12 luni pe parcursul derularii acordului cadru, este de 225.600,00 lei, fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare: 2256, Moneda: LEI

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 218-498350
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14
Lot nr.: 2,1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 14 la Acordul - cadru de achizitie publica de produse nr 16/P/2019, act aditional 1/21.06.2022 schimbare denumire operator economic K-Businesscom SRL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 500 580.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 762 860.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13
Lot nr.: 3,2,1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 13 la Acordul - cadru de achizitie publica de produse 16/P/2019, Act aditional 1/21.06.2022 schimbare denumire operator economic: K-Businesscom SRL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 779 380.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 114 230.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16/P/2019
Lot nr.: 3,2,1
Titlu:

Furnizare echipamente informatice lot, I, II, III

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 271 070.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 10 779 380.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 10 779 380.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 811 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 085.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 5 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 38 920.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 6 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 811 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 411 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 8 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 729 845.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr.9 la Acordul Cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 811 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 77 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 497 705.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16/P/2019
Lot nr.: 2
Titlu:

Subsecvent nr. 2 la Acord cadru calculatoare - lot Calculatoare portabile si accesorii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 378 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 470 705.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3/2019
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul cadru 16/P/2019 - Furnizare echipamente lot II

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 378 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 248 690.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 10 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 811 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 728 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 11 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019 + Act aditional nr. 1 /25.11.2021 (extindere durata contract)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 364 875.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: Contract subsecvent nr. 10
Lot nr.: 2
Titlu:

Act aditional la Contract subsecvent nr. 10 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019 - extindere valabilitate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 811 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 728 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12/2021
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 12 / 2021 la Acordul cadru de achizitie publica de produse nr. 16/P/2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kapsch SRL
Număr naţional de înregistrare: RO25416050
Adresă: Strada Montreal, Nr. 10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011469
Țară: România
E-mail: alexandru.gabur@kapsch.net
Telefon: +40 214087373
Fax: +40 214087374
Adresă internet: www.kapsch.net/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 083 120.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 973 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu preturi egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara care are cel mai mic pret.

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., lin Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro).

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Toate cerintele sunt obligatorii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Banca Nationala a Romaniei - Directia Juridica
Adresă: Str. Doamnei, nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030051
Țară: România
Telefon: +40 3158087
Fax: +40 3126484
Adresă internet: www.bnro.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2022