Supplies - 526550-2020

04/11/2020    S215

Poland-Łódź: Invalid carriages, wheelchairs and associated devices

2020/S 215-526550

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
National registration number: PL113
Postal address: ul. Pabianicka 62
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-513
Country: Poland
Contact person: Jacek Bojanowski
E-mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Telephone: +48 426895912
Fax: +48 426895409
Internet address(es):
Main address: www.kopernik.lodz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EZ.28.74.2020 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej na blok operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Reference number: EZ.28.74.2020
II.1.2)Main CPV code
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 1 – wyposażenie bloków operacyjnych i OiT.

Pakiet nr 2 – myjnie.

Pakiet nr 3 – defibrylator z kardiowersją.

Pakiet nr 4 – diatermia chirurgiczna.

Pakiet nr 5 – wózek – łóżko do przewożenia pacjentów.

Zamówienie obejmuje 5 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – wyposażenie bloków operacyjnych i OiT

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171100 Instruments for anaesthesia
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 – wyposażenie bloków operacyjnych i OiT. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację bloku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii”.

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 15 070,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – myjnie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 – myjnie. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry trechniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację bloku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii”.

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 15 070,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – defibrylator z kardiowersją

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33170000 Anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 – defibrylator z kardiowersją. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry trechniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację bloku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii”.

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 15 070,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – diatermia chirurgiczna

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 – diatermia chirurgiczna. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry trechniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację bloku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii”.

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 15 070,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – wózek – łóżko do przewożenia pacjentów

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – wózek – łóżko do przewożenia pacjentów. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry trechniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację bloku operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Anestezjologii”.

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 15 070,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2020
Local time: 11:00
Place:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 979.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji – załącznik 2 do SIWZ;

c) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdziału XV SIWZ);

d) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

e) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

f) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej – znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

f.3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych powyżej Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt 2 i 3 SIWZ.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/10/2020