Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526606-2022

27/09/2022    S186

Polen-Breslau: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 186-526606

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 170-481231)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 930090240
Postanschrift: ul. R.Weigla 5
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-981
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kosior
E-Mail: mkosior@4wsk.pl
Telefon: +48 261660604
Fax: +48 261660119
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.4wsk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z PRZESTRZENI PODGŁOŚNIOWEJ

Referenznummer der Bekanntmachung: 4WSzKzP.SZP.2612.53.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - PA01
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 170-481231

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: 1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: 1 969 700,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części/pakiety w wysokości (PLN)...

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: 1 963 500,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części/pakiety w wysokości (PLN)...

Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: 1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

(...) PAKIET 8:7 800,00; ... PAKIET 35: 10 700,00 (...)

muss es heißen:

(...) PAKIET 8:4 700,00; ... PAKIET 35: 7 600,00 (...)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/10/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 12/10/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 02/01/2023
muss es heißen:
Tag: 09/01/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 05/10/2022
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 12/10/2022
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: